Postnord måste följa postlagen!

Postväsendet har under hundratals år spelat en avgörande betydelse för Sveriges infrastruktur. Detta har ett värde i pengar, men också ett stort värde i hur landet håller samman.

Publicerad

I sin replik blandar PostNord ihop dessa två utifrån vad som bäst passar argumentationen. Att PostNord inte fått ersättning för den samhällsomfattande posttjänsten må vara är ett faktum, men det är ingen naturlag och därför uppmanar vi staten att inte överge sin post.  

PostNord beskriver en långsam reträtt mot en oundviklig förlust. På landsbygden finns brev snart inte längre. Postlagen är dock tydlig med att 95 procent av inrikes brev ska delas ut inom två arbetsdagar samt att brev och tidningar ska delas ut fem dagar i veckan. Lagtexten tycks dock vara helt ointressant när PostNord planerar för fler försämringar.

Företagarnas bild är att Sverige är i en övergångsfas gällande kommunikationsteknologi. Under lång tid kommer vi behöva parallella spår. Fibernätet är ofta kraftigt eftersatt och regeringens bredbandstrategi låter allt mer som en utopi. Myndigheter och kommuner kräver bestämt fysiska svarsbrev från landets företagare. Att då än mer urholka kraven posttjänsterna är helt orimligt.

Det kan vara ekonomiskt rationellt för PostNord men ändå förödande för en regering med ambitionen att hålla ihop Sverige. Deras ägare staten måste ta ansvar – det är orimligt att gömma sig bakom ekonomiska kalkyler när det finns en konsensus om att posten fortsatt har en avgörande funktion för att hela landet ska vara en möjlig bas för företagande.

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Jämtland-Härjedalen och Västernorrland

Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat, Företagarna

Powered by Labrador CMS