LEDARE

Politisk fulspel i Strömsund

Jag har med storögd förvåning följt spelet i kommunala bostadsbolagets turer kring de fastigheter i Backe som man vill riva.

Som gammal strömsundsbo är det svårt att inte skratta åt det som händer i kommunen. Ibland är det ett hånskratt och inte allt för sällan ett glädjeskratt när någonting går bra.

Jag har med storögd förvåning följt spelet i kommunala bostadsbolagets turer kring de fastigheter i Backe som man vill riva.

I början av sommaren gick backeborna man ur huse för att stoppa rivningar. Sedan dess har man bevakat husen för att undvika att det sker.

En av de första dagarna förklarade Stefan Jönsson VD för Strömsunds Hyresbostäder med en klar brist på fingerspitzgefühl att flyttade man inte på sig fick polisen ta bort demonstranterna.

Nu blev det inget av det.

Vare sig den politiska ledningen eller oppositionen i kommunen ville väl se skrikande barn och pensionärer släpas bort av polis ett och ett halvt år före ett val!

En av de frågor som politiker lyfter rent allmänt i samtliga länets kommuner är att det är svårt att få människor att engagera sig och att delta i och lyfta den lokala utvecklingen.

Här sker precis detta.

Inför att kommunens bolag ska riva stora delar av centrala Backe och försämra för möjlighet till inflyttning och utveckling bildar oroade bybor ett bolag för att köpa fastigheterna och utveckla dom i egen regi.

Då slår politikerna och tjänstemännen tvärnit.

Plötsligt letar man frenetiskt efter sätt att inte behöva gå lokalbefolkningens önskemål till mötes men utan att det ser ut som att man kör över dem.

Två oberoende värderingsinstitut har kommit fram till rena fantasisummor vid värdering av de aktuella fastigheterna, först 7,8 miljoner och sedan 6,4 miljoner!

Där skulle i alla fall jag vilja veta vilka direktiven från beställaren var?

Nu har kommunstyrelsen bestämt sig att man ska sälja till Fjällsjö Samhällsbyggare AB svb (Fjällsjö AB) för det senaste beräknade värdet 6, 4 miljoner!

Ska man titta på fastighetsaffärer som gjorts i Backe de senaste 20 åren är det ju rena fiktionen att dra till med de beloppen.

Kommunens antagligen till ytan största fastighet, Backe sjukhus såldes av kommunen 2006 för en miljon kronor, på anbud!

Något år senare såldes ett hyreshus av kommunen för en krona. Det ligger dessutom granne med och är exakt likadant som ett av de som nu värderas till miljonbelopp.

Kommunens enda höghus, en gång i tiden personalbostäder för sjukhuset såldes för en krona av kommunen!

Det går att köpa en hyfsad villa i området för kring 100 000 kr!

Där har marknaden gjort en värdering!

Lägg ut fastigheterna på anbud. Kön av köpare kommer knappast vara lång.

Mest troligt bara en, Fjällsjö Samhällsbyggare AB svb (Fjällsjö AB).

Vill verkligen politikerna i Strömsund med mindre än ett år till valet göra detta till en segdragen stridsfråga?

Detta nummer av Jämtlands Tidning är ett specialnummer med extra satsning på Bergs kommun. Det går också ut till alla hushåll i kommunen. Därmed hoppas vi att fler i Berg får upp ögonen för att det faktiskt finns en lokaltidning i länet med lokalredaktörer ute i kommunerna som innehåller bara lokala nyheter!

En satsning vi kommer att göra även mot de andra kommunerna i länet!

Powered by Labrador CMS