Politiker! Sluta lek affär med vår energi!

Nu måste vi vanliga människor av kött och blod visa politiker av skilda kulörer var elskåpet skall stå!

El är en infrastruktur som alla i ett samhälle måste ha för att

fungera. Det som efter krigsutbrottet i Ukraina hänt är att EU-överenskommelser

om energin visat sig just så galna som de är. För att rädda sina skinn kan

politikerna inte erkänna detta. Därför försöker alla politiska ledare nu hitta vägar ut

ur elledningarna. I våra vägguttag finns fas och nolla. Det verkar nu som om alla

politiker är nollor. Den grupp av ickepolitiker dvs Beken-gruppen har

klart beskrivit hur dagens vansinniga elmarknad kommit till och varför ingen vill

erkänna att det visst går att införa ”sverigepriser” utan att det skulle på något

negativt sätt påverka våra EU-vänners elkostnad. Däremot skulle det påverka såväl

vår elräkning som inflationen vilka båda skulle sjunka. Den

förmögenhetsöverföring från oss elkonsumenterna som nu sker till stat och

elföretag skulle upphöra. Det måste vara slut på att politiker använder andra(s)

pengar än skatter för att betala det de själva vill genomföra eller för att göra det vi

vill ha billigare (elfakturan). Detta är ingen partipolitisk fråga. Detta är en politisk

fråga. Alla ni som röstade. Kolla på resultat.val.2022. Ring upp den du röstade in

och ställ frågan: När är du beredd att gå med på att ändra elprismodellen så att vi i

Sverige får svenska elpriser?

Sören Monvall

samhällsdebattör

Powered by Labrador CMS