LEDARE

Politiker – göm er inte bakom informatörer

Vi kan se hur skör demokratin är. Skör även i vårt land. Det är därför vi måste reagera på hur politiker på alla nivåer försöker gömma sig bakom informatörer.

Vi ser hur det runt om oss poppar upp starka män som pekar med hela handen

Män som kör över det demokratiska systemet och som vid makten bryter och bänder systemet så att det passar deras syften.

Vi hade skräckexemplet Trump som nästan fick kastas ut och som fortfarande hävdar att han vann valet trots alla bevis på motsatsen.

Vi har den ryske krigsförbrytaren Putin som efter att en gång ha valts i ett demokratiskt val, sedan dess omvalts i olika riggade val.

Under åren har han också tagit total kontroll över domstolar och andra statliga kontrollorgan och använder dessa för att öka sitt förtryck och slå undan benen för sina motståndare.

Män som Putin och Trump är farliga. De håller sig i sina bubblor och omger sig med jasägare.

Något som blivit farligt aktuellt när det gäller Ukraina.

Det hade knappast blivit krig om det funnits en demokratiskt vald president i Ryssland.

I stället har vi ett auktoritärt styre, där Putin har diktatoriska befogenheter.

Nu har hans oförmåga att lyssna på andra än de som håller med honom placerat Ryssland i en mycket svår sits.

Ryssland är på väg att förlora det krig man startat och frågan är vad Putin gör då?

Vi kan se hur skör demokratin är. Skör även i vårt land.

Det är därför vi måste reagera på hur politiker på alla nivåer försöker gömma sig bakom informatörer.

Att ministrar inte ställer upp på intervjuer utan väljer lämna svar via mejl är första steget mot att styra det demokratiska samtalet till att bli en envägskommunikation.

Några steg till på den vägen och vi har makthavare som pekar med hela handen för att visa vad de vill debatten ska handla om.

Där är vi redan till viss del!

Jag har skrivit det tidigare, vi behöver politiker som jobbar för att bygga Sverige till en framtid för alla.

Politiker som är för i stället för emot!

Före jul förutspådde jag en inflation över 5 procent, nu är den över 6.

Vi har ett krig i Ukraina som kommer att spä på detta så länge det håller på!

Jag förutspådde också att valet kommer att handla om plånboksfrågor. Och det tror jag fortsatt.

Om tre och en halv månad lagom till valdagen kommer prisökningarna i alla led att märkas ordentligt i plånboken.

De som redan levde på marginalen kommer att hamna under. Och de som legat över eller mycket över kommer att få dra åt svångremmen.

Det här kommer också kommunerna och regionerna att drabbas av. Även de får i stort sett samma kostnadsökningar som vi privatpersoner.

Kommuner och regioner som redan innan hade knackig ekonomi.

Och då får vi se även höjda skatter!

Det här kommer också att slå mot företag i olika branscher!

Företag där en del säkert kommer att gå i konkurs.

Det finns många komplexa frågor att ta tag i för våra politiker på alla nivåer.

Och då har jag inte ens nämnt att vi blir allt äldre och behöver mer vård.

Att det behövs fler och bättre lärare.

Att polisen misslyckas rekrytera poliser trots kraftigt sänkta intagningskrav.

Eller att miljön plötsligt förvunnit mer eller mindre från dagordningen.

Det när vi har en pågående värmebölja i Europa med bland de högsta temperaturerna i maj någonsin. Tromber i Tyskland med miljonskador och både döda och skadade.

Och skogsbränder i både USA och Ryssland större än på många år.

Och det här går inte att twittra bort eller försvinner av sig själv!

För övrigt konstaterar jag att vi vill gå med i Nato för att skydda oss mot Ryssland. Ett Ryssland som försökte diktera hur Sverige ska bedriva in och utrikespolitik.

Nu stoppas Natoansökan upp av Turkiet vars president försöker diktera hur Sverige ska bedriva sin in och utrikespolitik!

Powered by Labrador CMS