Östersundshems renoveringar - intressant följa argumenten från såväl boende som företag

Jag är övertygad om att Östersundshem =Ö, vid varje hyresförhandling tagit upp en post för underhåll av sina fastigheter. Jag är lika övertygad om att Hyresgästföreningen vid varje förhandling motsatt sig den hyreshöjning som Ö begärt.

konstaterar jag att Hyresgästföreningen medverkat till att fastigheterna inte underhållits i den omfattning som bolaget begärt. Nu har Ö tröttnat och i stället lägger de sitt krut på att ”modernisera” fastigheterna. Då vet Ö att de kommer att kunna höja hyrorna inte till ”självkostnadsnivå” utan till marknadshyresnivå.

I sista hand med hjälp av Hyresnämnden. Förödande för många nuvarande hyresgäster som har små marginaler. Den lilla marginal de har vill de inte lägga på en bostad som inte tjänar dem bättre än deras nuvarande.

Vad Ö gör kan liknas vid att jag lämnar in min gamla VW för service. Då får jag direkt reda på vad som ingår och vad det kostar. Hittar de något som inte ingår ringer de mig och föreslår åtgärd. Jag får ta ställning till att säga ja nu eller vänta. Ingen hos bilfirman skulle väl komma på tanken att föreslå att jag ska installera automatväxellåda, göra om bilen till en hybridbil så jag kan tanka el eller installera AC. Allt detta finns i nya bilar. Vill jag ha detta får jag köpa en ny bil!

Ö tycks leva i tron att fläskar jag till och bygger om lägenheten oavsett kostnad så är det något bra. Nää, Mattias Lööv ta och gå hem och läs på. Vad är absolut nödvändigt att göra? Är elledningarna farliga? Läcker avloppsstammarna på en massa ställen? Har du haft många åtgärder sista 12-månadersperioden? Vad har de kostat? Vad måste du göra för att inte husen skall ”ramla ihop”?

När det är klart så fråga dig; Skulle detta inte ingått i nuvarande hyra? Har Hyresgästföreningen lyckats lura dig att ta ut för låg hyra förut? Med 1 ynka procent högre hyra senaste 10-årsperioden hade mycket varit annorlunda. Lägenheter skulle varit ca 10% dyrare men du hade haft pengar till underhålI!

Men nu är det dags att presentera prislappen för åtgärderna. Ta sedan fram en åtgärdslista över sådant som bolaget skulle vilja erbjuda hyresgästerna med klar prissättning för varje åtgärd.

Det fanns något tidigare i branschen som kallades för HLU, Hyresgäststyrt LägenhetsUnderhåll. Existerar inte det hos er?

Att inte presentera hyreskravet för åtgärderna i förväg förstår jag inte. Ger du klartecken för jobben utan att veta vad de kostar? I så fall är du på fel plats!

Sist måste jag ställa frågan till Hyresgästföreningen och Hasse Dahl. Vilket ansvar har ni för att Ö inte har kunnat underhålla i nödig omfattning? Vad menar du med att allmännyttan skulle ha ett annat ansvar för hyresgästerna än privatvärdar? Vilket är ert och Ditt ansvar att ingen ”samlat i ladorna”?

Att företräda hyresgäster innebär inte att ordna så låga hyresändringar som möjligt utan att ta ansvar för hela boendet. Då hade situationen sett bättre ut!

Sören Monvall med lång erfarenhet av Allmännytta och Hyresgästförening

Powered by Labrador CMS