Östersunds kommun: Agera som ägare till Jämtkraft!

Varför gör ni inget när ni har all makt att bestämma vilket pris de lokala abonnenterna skall betala?

Öppet brev till Östersunds kommun.

Två gånger har jag i insändare uppmanat Östersunds kommun att agera i kommunmedborgarnas intresse och styra Jämtkraft med nya ägardirektiv i den uppkomna situationen.

Fick nyss november månads räkning för min villa. Genomsnittliga KWH priset var 130,77 öre mot det normala 30 -40 öre.

Det innebar att månadsräkningen saltades med c:a 500 kr av Jämtkraft, trots att produktionen inte kostade ett dugg mer än normalt. Dessutom passade då staten på att öka sin moms med 125 kr. Och som alla förstår, så är detta förmodligen bara en försiktig inledning på att ytterligare skinna medborgarna under instundande vinter.

Längst ner på fakturan står det ”Rörlig lokalprisrabatt” 3 öre. Den verkar inte ett dugg rörlig, för det har varit 3 öre så långt jag kan se bakåt. Men om den nu är rörlig, varför var den inte 90 öre denna månad, så att vi i kommunen inte drabbas av att södra Sverige och Tyskland frivilligt har stängt ner stora delar av sin kraftproduktion.

Jag råder också ansvariga i kommunen att läsa Per Edströms insändare, så kanske förståelsen ökar något.

Nu ställer jag frågan för tredje gången till kommunledningen: Varför gör ni inget när ni har all makt att bestämma vilket pris de lokala abonnenterna skall betala?

Sten Bredberg

Powered by Labrador CMS