- Vi förstår att kommunen är intresserad av marken. Detta är ju Sveriges mest centralt och bäst belägna travbana, vi har inte tänkta att släppa iväg den, säger Håkan Karlsson, ordförande för Östersundstravet.
- Vi förstår att kommunen är intresserad av marken. Detta är ju Sveriges mest centralt och bäst belägna travbana, vi har inte tänkta att släppa iväg den, säger Håkan Karlsson, ordförande för Östersundstravet.

Kommunen utreder en framtida flytt av Östersundstravet

En eventuell framtida flytt av Östersundstravet utreds av Östersunds kommun. Sedan slutet av förra året utreder Metria på uppdrag av kommunen vad en flytt av travet skulle kunna innebära.

Publicerad

- Utredningen startade före jul. Den är ett led i den fördjupade översiktsplanen av Torvalla, Odensala och söder i Östersund. Dit hör Travområdet, som på lång sikt skulle vara attraktivt för bostadsbebyggelse, berättar Bengt Gryckdal, mark och exploateringschef på Östersunds kommun.

Hur detaljerat ska Metria undersöka frågan om en flytt av travet?

- De ska titta på vad det finns för krav för att anlägga en modern travbana på annan plats än den nuvarande. Utredarna har tittat på andra befintliga travbanor. De har haft ett brett uppdrag. Man måste fundera över hur framtidens travsport ser ut, nämner Bengt.

Förutom Ovalla i Oviken och Hackås travbana finns det inga travbanor i närheten av Östersund. Finns det inget närmare alternativ till placering?

- Mark runt Gräfsåsen har nämnts. Det handlar ju om att det krävs en rätt stor yta, konstaterar Bengt.

Att flytta och bygga en ny travbana är ju inte gjort i en handvändning.

- Översiktsplanering handlar om att långsiktigt titta på allt och vända och vrida på det mesta. Det handlar om minst tio år eller mer innan en eventuell flytt av travet skulle kunna realiseras, berättar Bengt Gryckdal, mark och exploateringschef på Östersunds kommun.

Håkan Karlsson, ordförande för Östersundstravet, bekräftar att travet svarat på frågor från kommunen.

- Det var före jul som vi fick svara på en rad frågor om vilka resurser vi skulle komma att behöva på en ny lokalisering av travet, berättar Håkan.

Vad fick ni veta om kommunens tankar rörande en eventuell framtida flytt?

- Inte mycket, men vi förstår att kommunen är intresserad av marken. Detta är ju Sveriges mest centralt och bäst belägna travbana, vi har inte tänkta att släppa iväg den, svarar Håkan.

Vad tänker du om en framtida flytt?

- Det är inte aktuellt på många, många år. I nuläget jobbar vi för att bygga nya stallar och att byta ut banbelysningen. Det rör sig om en mångmiljonsatsning de närmaste åren, berättar Håkan Karlsson ordförande för Östersundstravet.

Powered by Labrador CMS