Många hade samlats på författarnätverkets första träff på länge. Första raden från vänster: Catarina Lundström, Johan Hemmingson, Åsa Ringdahl och Ingrid Marie Thorslund. Andra raden: Gunilla Johansson, Bengt Göran Aronsson och Sara Strömberg.
Många hade samlats på författarnätverkets första träff på länge. Första raden från vänster: Catarina Lundström, Johan Hemmingson, Åsa Ringdahl och Ingrid Marie Thorslund. Andra raden: Gunilla Johansson, Bengt Göran Aronsson och Sara Strömberg.

Länsförfattare på frammarsch trots pandemin

Länskulturens författarmöte behandlade frågan om en eventuell etablering av en skrivarutbildning i länet, höstens aktiviteter och nyheter från medlemmarna. Inbjuden föreläsare var Mina Widding från Hola folkhögskola och Sara Strömberg berättade om sin kommande spänningsroman.

Publicerad

Coronapandemin fortsätter att kasta sin skugga över kulturlivet och Länskulturens författarnätverk är inget undantag. Det har varit få aktiviteter under våren och sommaren och ett väntat besked i veckan om huruvida antalet församlade får uppgå till 50 eller 500 har inte kommit. Situationen har lett till att årets upplaga av Bokmässan Bodil ställts in. Detta enligt Länskulturens läs- och litteraturutvecklare Catarina Lundström som bjudit in nätverket till en träff under torsdagen på Norra Station.

Bokmässan Bodil var inplanerad till slutet av november på Folkets Hus i Bräcke, men nu får den anstå till nästa år. Något som däremot blir av är Bokens dag i Östersund 15 oktober, men även här har coronan påverkat. Inställda flygningar har nämligen lett till att en av deltagarna, Simona Ahrnstedt har bokats av. Hon ersätts av en annan författare inom feelgod-genren, Åsa Hellberg. De andra deltagarna är fortfarande aktuella för Bokens dag 15 oktober, nämligen Annika Norlin, Bodil Karlsson och Mark Levengood. Evenemanget kommer även att spelas in för publik och visas på ett antal bibliotek och bokhandlare i länet.

Catarina Lundström presenterade även planerna på att ge ut en ny antologi med texter från författare i länet. Den förra gavs ut 2015 och nu kan det vara hög tid igen, för att stimulera författarskap och få dem att nå ut till nya läsare. Texterna ska fokuseras på ett visst tema, nämligen framtiden. Catarina Lundström kommer även att påbörja ett nytt projekt “Månadens författare”. Från och med november kommer hon att göra en lång intervju med en författare som förses med en redaktionell text och publiceras på Länskulturens webbplats. Först ut är Bo Lundmark i Funäsdalen, bekant som präst och författare.

Härefter följde flera länsförfattare som berättade om vad som hänt dem sedan sist, däribland Johan Hemmingsson, aktuell med boken “Svartvinter”.

- Av vissa har den kallats motsatsen till feelgood. Den tar sitt avstamp 1 september 1867 och det är den så kallade Halshuggarnatten, där allt korn norr om Dalälven frös över en natt.

Följderna blev ganska svåra och hade man då bosatt sig i ett nybygge i Norrbotten så var situationen ännu svårare. I min roman så får man följa en familj, huvudkaraktären heter Maja, en ung nybyggarhustru som bor där tillsammans med sin man Nils och deras två barn och svärmor Elisa. Maja har inte bara svälten och sitt sociala ansvar att kämpa mot, hon är dessutom något som kallas halvblod, hon hade en förälder som var nybyggare och en förälder som var same och var därför bespottad av båda delarna.

Särskilt inbjuden författare var Sara Strömberg, till vardags kulturredaktör på Länstidningen. Under en tid som tjänstledig gick hon en skrivarutbildning på Bollnäs folkhögskola och skrev en spänningsroman som snabbt fick förlagen att nappa:

- Jag skickade in manuset i maj, då hörde fem stycken av sig och det första inom tre dagar, sade Sara Strömberg och tillade att det var frågan om förlagen Modernista, Bonniers, Norstedts, Forum och Polaris. Slutligen bestämde hon sig för Modernista.

- Det handlar om övergivenhet, alltså människans sökande efter sammanhang, säger Sara och berättar vidare att hon valt mycket som hon redan är bekant med. Handlingen är förlagd till en del av Åre kommun där hon själv bott och den kvinnliga huvudkaraktären har liksom henne själv arbetat som journalist. Det är även ett journalistiskt uppdrag kring ett mord som får handlingen att ändra riktning i boken.

Just det här med att skriva om det egna eller det som man redan är bekant med, var något som den gästföreläsande skrivcoachen Mina Widding från Hola folkhögskola spann vidare kring. Hon försöker få sina elever att skriva kring sina besattheter och det som är deras eget:

- Man ska hitta sitt eget uttryck, sitt eget sätt att skriva, sin egen röst och sitt eget tema. Alltså sina egna karaktärer och sin egen besatthet, det här som man själv är absolut mest intresserad av. Det som man kan och det som man är intresserad av är det som man kommer att kunna skriva bäst om. Det fokuserar vi väldigt mycket på, att nå fram till det egna.

Mina Widding vände sig sedan till publiken och frågade om de ville ha en skrivarutbildning i Jämtland? Det finns sommarkurser på Birka folkhögskola men annars är det snålt med sådan utbildning i länet. Svaret blev ett entydigt ja och sedan fortsatte gruppdiskussioner om vad en sådan skulle innehålla. Här framkom ett antal synpunkter som att en utbildning skulle ge ökat fokus, inspiration och gemenskap såväl som ökade kunskaper.

Mina Widding underströk även att en utbildning kring skrivandet skulle höja denna konstforms status i länet. Catarina Lundström tog vid och betonade att en utbildning skulle behövas eftersom det saknas infrastruktur kring skrivande i länet. Jämfört med andra konstformer som bildkonst är det ovanligt lite institutioner och annat som kan driva fram litteraturen i länet:

- Det saknas ju på litteraturens område, nu är inte vi den enda regionen som har lite, men vi är extremt tomma.

Powered by Labrador CMS