Desiré Malm, Anna Schneider och Amanda Näsman driver den ideella vårdmottagningen i Östersund.
Desiré Malm, Anna Schneider och Amanda Näsman driver den ideella vårdmottagningen i Östersund.

Hemlig vårdmottagning i Östersund för papperslösa

Läkare i världen är en avknoppning till Läkare utan gränser och de har en mottagning i Östersund. Där erbjuds alla hjälp oavsett var de kommer ifrån eller om de har rätt papper.

Publicerad

Informerar om rätt till sjukvård

Sedan 2013 finns i regelverket för regionernas vårdverksamhet ett begrepp som säger att om vården inte kan anstå ska det avgöra huruvida asylsökande och papperslösa människor har rätt till svensk sjukvård. Thomas Avén, ordförande för Läkare i världen i Sverige säger att detta begrepp leder till att det blir en tolkningsfråga för varje individuellt fall och att bedömningen kan vara svår att göra.

– Ett problem är att man överlämnar den tolkningen till personen som tar emot i exempelvis receptionen. Den personen kanske inte har en gedigen medicinsk bakgrund och då kan det vara svårt att avgöra vilken vård som inte kan anstå, säger han.

Thomas är pensionerad läkare men hoppar ibland in som bakjour vilket innebär att han hjälper till med sin expertis via telefon när läkarna eller sköterskorna som är på plats behöver råd.

Anna Schneider är ansvarig för Läkare i världens mottagning i Östersund tillsammans med Desiré Malm och Amanda Näsman. De jobbar alla tre på sjukhuset och arbetar ideellt på Läkare i världens mottagning i Östersund. Mottagningen har varit igång sedan hösten 2016. Till följd av det ökade trycket på sjukvården efter corona-virusets utbrott har det inte gått att ha mottagningen i drift i den utsträckning Anna och hennes kollegor egentligen önskat. Många vet inte om att mottagningen existerar och det ser Anna både som något bra och mindre bra. Många som kommer till mottagningen får veta om den via ryktesvägen.

– Det är så viktigt att den här mottagningen ska vara en trygg och säker plats. De som kommer hit är folk som håller sig gömda och som kanske inte vågar uppsöka en vanlig vårdcentral för att de inte vet att de har rätt till vård eller för att de måste hålla sig gömda. Därför är det viktigt att vi håller mottagningen lite gömd också. Samtidigt är det ju viktigt att folk vet om att vi finns, säger Anna Schneider.

Volontärerna som arbetar på mottagningen jobbar på Östersunds sjukhus under dagtid men kommer och jobbar ideellt några timmar vissa kvällar.

– Man jobbar vanliga åtta till fem-pass och sen kommer man hit efter det och jobbar ett två timmars pass. Det är ju en kväll varannan vecka så det är ju inte varje dag vi sitter här, säger Anna.

Arbetsbördan och tröttheten efter ett långt pass på sjukhuset är inget som varken avskräcker eller påverkar de tre ansvariga i det ideella arbetet. Det handlar om att hjälpa människor och då ägnar de ideellt engagerade inte en tanke på det.

– Ofta är man ju trött efter jobbet men vi har ju kommit hit och ätit matlådemiddag tillsammans, skakat ur huvudet och börjat om litegrann. Det går jättebra faktiskt, säger Amanda Näsman.

På Läkare i världens mottagning i Stockholm har de möjlighet att genomföra medicinska tester och de har vissa mediciner att dela ut till patienter som kommer in. Det gör de inte på mottagningen i Östersund utan där får de som söker vård hjälp på andra sätt.

– Vi har lite medicinsk utrustning på plats men det vi gör mest här är att informera om rätten till vård. Många vet inte om att de faktiskt har rätten till vård så det är viktigt för oss att vi inte gör en medicinsk undersökning här utan att vi hjälper personen i fråga komma i kontakt med sjukvården om det behövs, säger Anna Schneider.

Läkare i världens mottagning i Östersund har ett samarbete med diverse organisationer som hjälper till med att informera om mottagningen och rätten till vård. Bland andra brukar Svenska kyrkan hjälpa till med att tipsa om mottagningen.

– Det finns en utbredd rädsla för att söka vård hos de som kommer till oss. Folk vet inte hur man ska göra eller om man kommer bli väl mottagen och många har kanske en rädsla för myndighetskontakt som de fått från sina hemländer, säger Amanda Näsman.

Behovet av att informera om rätten till sjukvård och att hjälpa dem som har svårt att komma in i systemet på grund av språkbarriärer eller rädsla är det som driver mottagningen i Östersunds ideella arbetare framåt.

– Alla har ju i princip rätt att söka sjukvård så om det inte fanns en rädsla skulle de gå direkt till sjukhus eller vårdcentral, säger Desiré Malm.

Powered by Labrador CMS