Östersund förtjänar sin stolthet

Så säger arkitekturkritikern Mark Isitt i sitt radioprogram Stadsinspektionen där han granskar stadsplaneringen i ett antal städer i Sverige. Mer om det längre fram. Hur ska staden Östersund tänka vid planeringen av bostäder?

Publicerad

Många vill bo på ett mer hållbart sätt, med tanke på en hotande klimatkris. Kanske förmår man inte på egen hand skapa förutsättningar för detta, men i grupp - och med samhällets hjälp - finns större möjligheter. JLU är ett projekt som vill skapa sådana möjligheter.

Bokstäverna står för Jamtli Living University. Projektet vill initiera att en ekoby skapas i Östersund, i samarbete med Jamtli, Mittuniversitetet samt lokala aktörer. Husen byggs på ett klimatvänligt sätt och där ska finnas gemensamhetslokaler, möjlighet till odling och viss djurhållning. Kevin Denham är projektledare och anställd av Jamtli. Han påpekar att Jamtli inte är byggherre. Däremot kommer Jamtli att bidra med kunskaper om vårt kulturarv och tillsammans med Mittuniversitetet vara en plattform för ömsesidigt lärande för alla som är involverade i projektet. Ett obebyggt område finns nu tillgängligt i Lugnvik på kort avstånd från Östersund, där en ekoby skulle kunna byggas. Någon instans har oroat sig över närheten till Reningsverket, men flera nybyggda områden som Tallbacken ligger närmare. Flera intresserade är redan beredda att flytta till Östersund för att bo i denna ekoby. 

Andra projekt är också på gång i Östersund. Ytterligare hus planeras längs Storsjöns strand och busstorget ska få ett nytt innehåll. Hur gör vi för att det ska bli en bra utveckling och inte en politisk dragkamp, där positionerna blir låsta utifrån partitillhörighet? Varför inte bjuda in den ovan nämnde arkitekturkritikern Mark Isitt. I radioprogrammet Stadsinspektionen lyfter Isitt fram det  geniala rutnätet i Östersund från 1700-talet. Ta vara på arvet från äldre tider, uppmanar han. Också naturen som sömlöst anknyter till staden är en enorm tillgång. Staden är placerad mot väster och i en sluttning, som ger stora möjligheter till spännande arkitektur.

Och visst håller man med: Vi ser Storsjön och fjällen från stadens gator och torg och man kan bara be en bön om att det unika läget inte byggs bort!

Isitt hyllar Badhusparken, med bänk på 105 meter, och Stortorget med stora ytor för aktiviteter. Ett minus ges i programmet för de senaste decenniernas svagare arkitektur.

Lyssna också på blivande arkitekten Olle Björkebaum. Trots sin uppväxt här i Östersund lyckas han se staden med ett utifrånperspektiv och han lägger fram egna idéer om hur nya byggnader kan utföras. 

Låt fler röster bli hörda! Tillsammans kan vi utveckla ett attraktivt boende i Östersund, där hållbarhet står i centrum.

Görel Åsbo-Stephansson, f.d. ordf i Jämtlands läns konstförening

Powered by Labrador CMS