Östersund behöver en arkitektonisk renässans!

Planerna på att förtäta Gustav III:s torg med en kontors-kloss är bara en liten del av den katastrofala utvecklingen vi ser gällande arkitektur och stadsplanering i Östersund. En utveckling som frångår alla framtidsperspektiv eller ambition och som manifesterat sig i en rad mycket märkliga projekt de senaste åren.

Publicerad

Från att bygga en mur som avskiljer staden från vattnet (Storsjö Strand), bygga igen ett av stadens två historiska torg (Gustav III:s torg) - är Stortorget näst på tur kanske? Eller totalt slakta och förvanska kulturella byggnader och miljöer (Centralpalatset och Nationalmuseum Jamtli) - igen, vad ska vi ödelägga härnäst? Verkar det som att inget av projekten är till för att förbättra staden och göra den mer attraktiv, snarare det omvända.

Först kan det vara värt att fråga, varför måste vi överhuvudtaget ha en stad som är attraktiv och trivsam eller arkitektur som är av god kvalitet? Vi skulle ju alla säkert överleva om vi bara spenderade våra liv i vardera 4 kvadratmeter stora rum. Inuti stängda fack i en byggnad som kan liknas en stor förvaringshylla för medborgarna i framtidens stad.

Det skulle säkert vara mycket yteffektivt, billigt och exploatören kunde tjäna en massa pengar på dem som måste uthärda att leva i byggnaden.

Det finns många exempel ute i världen på arkitektur som är just byggt specifikt för att användarna ska må dåligt av den. Men jag hoppas verkligen inte att politikerna och tjänstemännen har den ambitionen, även om de senaste projekten av omvandlingar i Östersund får mig att tvivla starkt. Antingen så har besluten om planerna utförts genom tärningskast och lottdragningar.

Däremot så finns det mängder av forskning och studier som visar på relationen mellan god arkitektur och människors välmående. Det borde vara i politikernas och kommuntjänstemännens intresse att utveckla en miljö där invånarna mår bra och känner ett välbefinnande i de gator som utgör staden långt in i framtiden.

Jag uppmanar till en modern renässans där vi som samhälle tar tag i dessa frågor på allvar.

Renässansen var en period i den europeiska historien som utmärker övergången från medeltiden till moderniteten. Men istället för en pånyttfödelse av antikens konster och vetenskaper gällande byggandet, så behöver vi idag återuppväcka värden vi verkar ha glömt bort; hantverk, kunskap, känsla för estetik, taktila material, omsorg samt medvetenhet om dagens och framtidens sociala förhållanden och utmaningar.

David Grahn Hellberg

Powered by Labrador CMS