Dagens Ralph


Ett land som inte finns

Jag har varit i ett land i Europa som inte finns. Det är inte erkänt som stat av något land i världen. Men fysiskt finns det där. Transnistrien, med egen…