Oroade pensionärsorganisationer kräver svar om bemanning på sjukhuset

Vi patienter är mycket oroliga när vi i lokalpressen varje dag läser om neddragning av vårdplatser på kirurg-ortoped- medicin och akutavdelningarna. Orsaken till färre vårdplatser anges vara att det saknas sjuksköterskor.

Samtidigt bedyrar både Eva Hellstrand (c) och Tom Silverklo (c) att det inte har varit någon massflykt men däremot är det stor rörlighet av personal inom Regionen. Var tar sjuksköterskorna i så fall vägen? Enligt Vårdförbundet är det omkring 35 sjuksköterskor som lämnat kirurgen senaste året på grund av förändringar av det lokala avtalet.

Det finns ett tydligt missnöje och bristande förtroende för regionledningen vilket i sin tur drabbar oss patienter. Platsbristen gör att vissa åtgärder skjuts på framtiden trots att det är en del av sjukdomsförloppet, vilket inte sällan leder till återinläggningar som kunnat undvikas om behandling skett i tid. Det finns en rädsla att vi inte kommer att vård när vi behöver den.

Övertidsersättningarna under 2020 uppgick till 28 miljoner kronor och personalen är ganska slutkörd. Då erbjuds personal som skjuter upp sin sommarsemester omkring 35 000 kronor när de flyttar ledigheten till hösten. Dålig personalpolitik löser inte bristen på personal, tvärtom det kostar pengar.

Inger Breil

Bernth Nygren

Lennart Hobring

Inger Könberg

PRO:s representanter i Region Jämtland/Härjedalens pensionärsråd

Powered by Labrador CMS