Öppen fritidsklubb och inskriven fritidsverksamhet i Östersunds kommun

När presidiet i Kultur- och fritidsnämnden bjöds in till möte med Barn- och utbildningsnämnden i en diskussion om att nuvarande Öppen fritidsklubb skulle övergå till en inskriven verksamhet, hade vi i Alliansen redan närt tankar om en förändrad verksamhet, som komplement till den kommande inskrivna verksamheten.

Publicerad

Vi kan då erbjuda och bredda vår verksamhet inom det området till en högre kvalitet.

Förslaget är att i Kultur -och Fritidsnämndens regi starta en ny öppen klubbverksamhet, vilken leds av personal med erforderlig kompetens. Öppettider är mellan 13.00 – 17.00, samt heldagar på skollov. Tanken med detta är att dels möta ungdomar utifrån vad de vill göra, men även att vi skall kunna koppla in våra ordinarie verksamheter. Exempelvis kulturbussen, biblioteksverksamhet, kulturskolan och Djur- och kulgården. I förslaget anges sex geografiska platser för den nya klubbverksamheten. Dessa är Lit, Valla, Körfältet, Brunflo, Torvalla och Lugnvik.   

Parallellt med detta kommer Barn-och utbildningsnämndens nuvarande öppna fritidsklubbar övergå till inskriven fritidshemsverksamhet från och med kommande höstterminsstart.

Inskriven fritidsverksamhet är en lagstadgad verksamhet som vilar tyngre på ”utbildningsbenet”, där verksamheten syftar till att koppla samman tiden efter skolan med möjligheten att ge barnen ytterligare möjligheter till att förstå skolans kontext och utveckla studieresultaten i ett annat tempo och forum. Som det nämns ovan är ett skäl med att införa inskriven fritidsverksamhet, att vi vill uppfylla Skollagens intentioner med att erbjuda just detta. Ett annat skäl är att även kunna erbjuda omsorg på morgnar och eftermiddagar. Den inskrivna verksamheten pågår från 06.30 fram till skolans start på morgonen, samt från skolans slut på eftermiddagen fram till 18.30.

Den öppna fritidsverksamheten vilar mer på det fritidspolitiska ”benet” som har sitt ursprung i den tankevärld man hittar fritidsgårdarnas ursprung. Där pratar man om rätten till en rik och varierad fritid, utifrån ett främjande perspektiv, samt vinsten för den enskilda individen av att erhålla en breddad kunskap om vad som finns att göra på sin lediga tid.

Syftet med verksamheten att skapa en verksamhet för de unga som tros behöva fler möjligheter att ta sig in i föreningslivet men som statistiskt inte når dit, därför bör platserna väljas utifrån främst socioekonomisk grund.

Tanken med innehållet och metodiken är att förebygga och främja. I det arbetsmaterial som vi jobbar med så är målsättningen att förnya och utveckla verksamheten genom viss omorganisation, samt att vi skall nå fler barn och ungdomar. Effekterna av detta tror vi kommer vara positivt ur ett socioekonomiskt perspektiv men även att barn och ungdomar kommer få en varierad och rik fritidssysselsättning.

Per Lundgren (C), Ordförande, Kultur- och fritidsnämnden Jananders Mattsson (M), Ordförande, Barn-och utbildningsnämnden

Powered by Labrador CMS