Om det hade hänt en olycka - hade medborgarförslaget bifallits då?

För 8 månader sedan lämnades det in ett medborgarförslag om sänkt hastighet mellan Fältjägargränd och Pampasvägen. Det är idag 60 km/h och i medborgarförslaget föreslogs 40 km/h.

Från trafikljusen vid Fältjägargränd är den 400 meter till Arkivvägen - rondellen med övergångsställen. Från den platsen är det 360 meter fram till Bernersrondellen. På den 360 meter korta sträckan finns det också ett övergångsställe med två körfält utan mittrefug.

Ett av motiven till avslaget som också blev Tekniska nämndens beslut är att: ”Under de senaste 5 åren har ingen olycka rapporterats på något av de angivna övergångsställena.”

Vi som bor i detta område upplever återkommande incidenter som inte lett fram till olyckor och vår mening är att en hastighetssänkning kan förhindra kommande olyckor.

På den aktuella sträckan är det en stor mängd ambulanser som under dygnets alla timmar skall fram i sina uppdrag till och från sjukhuset.

Som framfördes i medborgarförslaget är det en hög bullernivå då motorcyklar och bilar skall på en kort sträcka öka hastigheten till 60 km/h (många gånger högre).

Vi hoppas att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gör en annan bedömning än Tekniska nämnden och bifaller medborgarförslaget.

Vänta inte på att en olycka inträffar.

Göran Westman
Per Söderberg

Powered by Labrador CMS