Olämpligt att politiker går in och detaljstyr Public Service

Ett fritt och oberoende Public Service är en av förutsättningarna för det demokratiska samtalet.

Publicerad

Om PS bryter mot avtalet med staten finns det en särskild ordning för att få en oberoende prövning av detta.

Med det sagt finns det åtskilligt att ta fasta på i frågeställningarna. Tveklöst är lokala medier hårt trängda av digitaliseringen, tveklöst utmanas deras affärsmodeller av globala intressenter. Och tveklöst är skattefrågan för dessa globala bolag något som politiker runt om i världen och i Sverige måste arbeta med.

Men att ta vägen genom att detaljreglera vad Public Service får och inte får göra är inte en lämplig väg när Sverige moderniserar mediapolitiken.

Att det måste ske är uppenbart.

Per Åsling (C)  

Powered by Labrador CMS