Okunnigt när tjänstemän beslutar i Regionen

Mats El Kott: Tom Silverklo är inte den förste som blandar ihop ministerstyre med delegationsbeslut på kommunal nivå.

I JT:s digitala nummer den 26 april citeras regionrådet Tom Silverklo i samband en chef som ska ha sagt upp sig själv: ”Jag vill inte syssla med ministerstyre så jag kommenterar inte uppgörelsen,”. Silverklo är inte den förste som blandar ihop ministerstyre med delegationsbeslut på kommunal nivå.

I Sverige är de statliga myndigheterna fria från regeringen på så sätt att regeringens ministrar inte får styra myndigheterna direkt. Något som varit mycket tydligt under pandemin de senaste åren. Nu styr man dock indirekt genom bl a budget, regleringsbrev, utnämning och avsättning av myndighetschefer.

På kommunal och regionnivå tas många beslut på delegation och då även personalärenden. I regionstyrelsens delegationsbestämmelser står på s. 13 att regiondirektören får bevilja tjänsteledighet, avskeda och säga upp personal samt besluta om avgångsvederlag. Där framgår inte att direktören skulle få bevilja tjänsteledighet med full lön under en längre tid, vilket är vad direktören enligt honom själv beviljat.

I samma bestämmelser står att ett delegationsbeslut ska minst innehålla beslutsfattare, beslutsdatum, hänvisning till vilken punkt i delegationsbestämmelserna som beslutet stödjer sig på samt beslutets innehåll i korthet. Eftersom det aktuella beslutet enligt direktören är muntligt så finns inget giltigt delegationsbeslut.

Enligt delegationsbestämmelserna ska beslutsprotokollet och till ärendet hörande handlingar vara tillgängliga för styrelsens kontroll så bland andra Silverklo kan kontrollera att allt gått rätt till. Det verkar inte som någon av politikerna i regionstyrelsen förstått att det inte finns något delegationsbeslut.

Mats El Kott

Powered by Labrador CMS