Öka stödet till anhörigvårdarna!

Människor ska i livets alla skeden ha möjlighet att själva påverka sin vardag.

Att någon blir långvarigt sjuk eller på annat sätt får stora behov av omsorg är en situation som kan uppstå när som helst i livet. Det kan gälla maka/make, barn eller annan älskad närstående. Beslutet om vem som ska bli vårdnadsgivare i en sådan situation är ofta svårt att ta, inte minst känslomässigt, och familj och andra anhöriga påverkas på olika sätt.

Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen. Av dem som vårdar någon i hemmet är 75 % anhörigvårdare, i absoluta tal 1,3 miljoner! Många anhöriga anser sig inte som vårdare, utan tycker det är självklart att ta hand om en sjuk familjemedlem. Arbetet sker ofta i det tysta och utan tillräcklig hjälp från det offentliga. Det händer att anhöriga ”går på knäna”, blir sjuka och själva behöver vård, en katastrof för alla parter!

Även om du gärna hjälper din närstående kan du behöva stöd för egen del. Nationella riktlinjer uttrycker ex att personer som vårdar och stödjer en närstående bör ha rätt till ersättning och kompensation för ekonomiskt bortfall som uppstår i samband med anhörigvårdarsituationen. Både kommunerna och regionen har en lagstadgad skyldighet att hjälpa till på olika sätt. Vid besök hos olika vårdinrättningar skulle en förfrågan om man har en anhörigvårdarroll synliggöras och därmed underlättas att erbjuda olika stödinsatser. Vi vet att vården av en närstående kan vara både fysiskt och psykiskt betungande genom lyft och förflyttningar samt oro och skuldkänslor över att inte orka och räcka till.

Vi ser det som mycket viktigt att kommunerna och regionen ständigt informerar om de olika hjälpinsatser som anhörigvårdarna kan och har rätt att räkna med. Det är även viktigt att anhörigstödet för vård av närstående inte blir beroende av vid vilken ålder ett vårdbehov uppstår.

Anhörigvårdarna och deras ovärderliga insatser måste helt enkelt få den status och det stöd de förtjänar och bli lyssnade till!

Britt Larsson, Aspåsböle/Krokom

Berit Johansson Vigge/Berg

Maritha Granqvist Jormvattnet/Strömsund

Centerpartiets seniornätverk Jämtland/Härjedalen

Powered by Labrador CMS