Öka det nordiska samarbetet

I nuvarande oroliga tid – efter en pandemi och under ett krig i Europa – står det klart att ett närmare och fördjupat nordiskt samarbete är en nödvändighet för framtiden.

Vi, företrädare för Föreningen Norden i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland- Härjedalen, arbetar för ett öppet, samverkande och hållbart Norden. Det innebär ett mellanfolkligt utbyte genom möten, dialog och samarbeten över de nordiska gränserna. En sådan samverkan ökar kunskapen, tilliten och samhörigheten mellan oss som lever i vår gemensamma region.

Tillsammans kan vi kanalisera medborgarnas synpunkter på nordiska samarbetsformer och framföra dessa till beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt i de nordiska länderna och självstyrande områdena.

Det nordiska perspektivet får inte glömmas bort i en värld där alltmer tycks fokusera på det nationella. Vi har så mycket gemensamt och Norden kan vara en samlande kraft i en alltmer orolig omvärld. Vi menar att politiker på alla nivåer i Norden bör främja och verka för samarbete med ett gemensamt nordiskt perspektiv.

Just nu genomför Föreningen Norden i Sverige, Finland och Norge en insamling av människors tankar om Framtidens Norden. Vi drömmer om ett Norden där politiker tar vår gemensamma framtid i Norden i beaktande när beslut fattas om den samhällsomställning som sker. Det skulle kunna handla om tillgången till vård och omsorg på två sidor om en landsgräns eller välfungerande horisontella transportlösningar över gränserna. Det är så vi kan ta tillvara och stärka vår gemensamma välfärd.

Hur ser din dröm om framtidens Norden ut? Vad tycker du saknas idag och vad måste finnas kvar för framtiden? Dela ditt perspektiv på www.norden.se/nordperspektiv eller på #Nordperspektiv senast den 1 maj du också! De mest tankeväckande förslagen hamnar direkt på beslutsfattarnas bord.

Sundsvall den 23 april 2022,

Bengt Lidström, ordförande Föreningen Norden Umeå

Kristiina Oikari, ordförande Föreningen Norden Sundsvall-Timrå

Berit Hägglund, ordförande Föreningen Norden Örnsköldsvik

Anders Sundin, ordförande Föreningen Norden Östersund Jämtland-Härjedalen

Powered by Labrador CMS