Öka acceptansen för varg genom effektivare skyddsjakt

Publicerad

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har, efter initiativ från Centerpartiet, justerat ett betänkande som ska göra det tryggare, enklare och snabbare att skyddsjaga varg i Sverige. I och med att det finns en majoritet bakom förslagen så innebär det att regeringen nu behöver vidta åtgärder för att tillgodose förslagen.

I Sverige har vi två typer av jakt, dels licensjakt som är till för att reglera viltstammarna och dels skyddsjakt som är till för att kunna ta bort individer eller grupper av individer som orsakar skada eller som kan orsaka skada. Centerpartiet anser att licensjakt är grunden för en hållbar svensk rovdjursförvaltning. För att få en acceptans för den vargförvaltning vi har i Sverige är även en fungerande skyddsjakt oerhört central. Vargar som orsakar allvarliga skador, uppvisar ett onormalt beteende eller uppehåller sig i städer eller tätorter måste kunna skyddsjagas.

Tack vare de nya regler och rekommendationer som Centerpartiet har samlat en riksdagsmajoritet bakom, kan skyddsjakten på varg bli ett mer effektivt verktyg i en hållbar rovdjursförvaltning. Följande delar vill en riksdagsmajoritet att regeringen ska gå vidare med:

Ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya rekommendationer för skyddsjakt på varg som också gör det möjligt att fatta beslut om skyddsjakt på ett helt revir. I dag fattas beslut om skyddsjakt för en varg i taget och den sammanlagda processen tar därmed lång tid. Skyddsjakt ska, till skillnad från licensjakt, inte heller behöva ta hänsyn till den genetiska statusen hos den varg som orsakar stor skada.

Gör det tryggare, enklare och snabbare för personer att ansöka om skyddsjakt.

Se över sekretessbestämmelserna i samband med skyddsjakt och licensjakt. Den som ansöker om skyddsjakt, utför skyddsjakt eller utför licensjakt ska kunna få sina personliga uppgifter belagda med sekretess om han eller hon så begär.

Se till att staten tar ett större ansvar för skyddsjakt. De stora rovdjuren är statens vilt och då är det rimligt att staten tar ett större ansvar för de skador rovdjuren orsakar.

Utred förutsättningarna för att bekosta utbildning av certifierade hundar genom viltskadeanslaget. Det behövs fler certifierade hundar för att kunna säkerställa när det skett ett vargangrepp.

Centerpartiet anser att hanteringen av den rådande rovdjurspolitiken på framför allt varg har skapat ett allvarligt förtroende- och tillitsgap mellan de som tillämpar lagstiftningen och de som drabbas av den. Dagligen ser vi exempel på det. Centerpartiets förslag om skyddsjakt är en pusselbit i att återskapa den tilliten. Det kommer att behövas mycket mer.

Ulrika Heie (C), ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

Peter Helander (C), jakt- och viltpolitisk talesperson

Per Åsling (C), riksdagsledamot Jämtlands län

Powered by Labrador CMS