Ohållbart läge i Krokoms skolor

I Krokoms kommuns skolor och förskolor har vi just nu ett läge som är ohållbart. Det är dags att strukturera upp och få till en likvärdig skola i hela kommunen. Det handlar om att alla barn och personal ska trivas och utvecklas under de bästa förutsättningar som skolan, förskolan, personalen och föräldrarna kan ge.

Kommunerna är huvudmän för skolorna och det innebär att vi har lagkrav på oss. Det kan handla om att vi måste ha till exempel behöriga lärare och öka tillgången på fjärrundervisning.

Vi vill utveckla skolan och inte avveckla den. Vi Moderater tycker att det är viktigt att våra elever får utbildade behöriga lärare och att lärarna också får den stimulans de behöver. De behöver kollegor där de kan ta tips av varandra om hur man kan utveckla sin undervisning och vad som funkar eller inte funkar i klassrummen.

Det handlar även om barnens sociala stimulans. Med fler klasskompisar får de en större chans att få nya kompisar under skolgången och även på fritiden. De får större förutsättningar att lära sig samspela med flera olika individer, vilket underlättar social samvaro när de möter nya klasskompisar senare i livet som på exempelvis gymnasiet.

En fundering som vi Moderater har är, vart går gränsen för hur små klasser eller skolorna ska vara? Vart går gränsen när ett barn inte kan utvecklas längre? Eller ska verkligen en lärare ensam ha ansvar för barnen?

Vi kan ta Landöns förskola som exempel, där vi kommer vi att ha 5 barn till hösten, enligt prognos. Vi vill slå ihop Landöns förskolan med Tulleråsen och att fritidsbarnen flyttar till Änge.

Sträckan mellan Landön och Tulleråsen är 14 km. Vi ser att vi kan erbjuda både bättre och en mer likvärdig förskola i Tulleråsen. Även den sociala utvecklingen för barnen kommer vara fördelaktig vid en flytt då de får mer klasskamrater att umgås med.

Vi vill alla barnens och personalens bästa. Vi vill inte avveckla alla skolor, vi vill utveckla skolområdet i hela Krokoms kommun. Vi vill att den ska vara likvärdig, där barnen utvecklas i väl fungerande lokaler med optimal undervisning i klassrummet. Vi vill att eleverna ska ha rast på rasten och inte sitta i bussen mellan olika skolor och klassrum

Vi Moderater tar ansvar för alla våra barn som idag är 850 st i förskolan och 2200 st elever I skolan,

Jannike Hillding (M)

Ordf Barn- och Utbildningsnämnden

Stina Kimselius (M)

Ledamot Barn- och Utbildningsnämnden

Carl-Oscar Franzon (M)

Ersättare Barn- och Utbildningsnämnden

Powered by Labrador CMS