Nu krävs transparens i vaccinationsplanen inom Regionen

Publicerad

Nu har Covid-vaccinet äntligen kommit till Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens hemsida så ska det fördelas utifrån hur många individer som är 70 år och äldre. I Jämtland beräknas de utgöra enligt SCB 23 674 fram till 31 mars.

Sedan vaccinationsstarten och fram till och med v 3 så har Regionen tilldelats 4 500 doser.

Folkhälsomyndigheten 2020-01-08

”De som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19 ska erbjudas vaccination först, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till prioritering. Det är i första hand personer med hög ålder och med bakomliggande sjukdomar. Prioriteringarna har gjorts med målet att minska sjukdom och död så mycket som möjligt i riskgrupperna och därmed minska trycket på hälso- och sjukvården. Äldre människor, på särskilda boenden eller boende hemma med hemtjänst eller annan omsorg har därför haft högsta prioritet tillsammans med den kommunala vård- och omsorgspersonalen.

På grund av hög vårdbelastning och det pressade läget i delar av den regionala hälso- och sjukvården kan det nu behövas lokala anpassningar. Exempelvis kan regioner behöva tidigarelägga vaccinationer av personal på IVA (intensivvårdsavdelningen) för att inte riskera att personalen insjuknar med störningar i vården som följd.

Folkhälsomyndigheten anser att det, givet dagens läge, är rimligt att man tidigarelägger viss personalvaccinering i regionerna parallellt med att boende och personal i den kommunala omsorgen vaccineras. Båda dessa perspektiv är viktiga och vaccinationerna måste balanseras på ett klokt sätt i avvaktan på att större volymer vaccin kan leverera

Lägesrapporten från Region Jämtland 21-01-12

”Just nu pågår vaccinering mot covid-19 på särskilda boenden och inom hemsjukvård i länet. Till och med torsdag den 7 januari hade 1175 personer fått sin första dos. Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar, där grundprincipen är att de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Det går alltså inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering nu.”

Framgår inte av veckorapporten att Regionen gjort några omprioriteringar.

Blir därför förvånad när chefen för IVA och Operation i radion informerar om att det pågår vaccination av hennes 220 medarbetare. Dessutom hade hon själv fått en ”slatt” som blivit över…

Enligt Regionen har fram till 7 jan 1 175 fått sin första injektion. Vilka är dessa?

Vilka fick/får ta del av övriga 3 325 doser?

Vilka andra grupper inom sjukvården är framprioriterade?

Hur ser vaccinations planen ut för Jämtlands län?

Rapporterar Regionen till Folkhälsomyndighetes vaccinationsregister?

När ska vi 70+ och i medicinska riskgrupper (utan hemtjänst) som varit isolerade i snart ett år i våra hem få det utlovade erbjudandet.?

Invånare i Region Jämtland

Powered by Labrador CMS