Nu får vi alla känna av att många säger nej till allt... skriver Ralph Rentzsch

Låt oss ändå i ärlighetens namn konstatera att vindkraft inte på något sätt byggt det välstånd vi fortfarande har i Sverige. Välståndet efter kriget byggdes av vattenkraft under 50 - 60 och 70-talet. På 80-talet började kärnkraften att byggas ut.

Vi hann bygga 12 kärnkraftverk. Med dessa kärnkraftverk och utbyggd vattenkraft stod Sverige i en unikt stark ekonomisk position för framtiden. Vi hade energiproduktion i reserv för tillväxt och vi var världsledande på många områden.

2011 fick kärnkraftverket i Fukushima en härdsmälta. Inga dödsoffer krävdes. 20.000 personer dog däremot i tsunamin. Fakta.

Denna olycka omvandlade miljörörelsen i Tyskland till nedstängning av all kärnkraft. Ett katastrofbeslut som skulle få följder. Situationen förvärrades av att avgående förbundskanslern Gerhard Schröder samma år slöt en ohelig pakt med Rysslands Putin och gjorde Europa beroende av rysk gas genom Nordstream 1 och senare 2. Den politiska agendan är tydlig, eller hur?

Här börjar energiberoendet av Rysslands gas och uppkomsten av de energipriser vi har i dag. Det är 12 år sedan. Detta är fakta.

Av våra 12 kärnkraftverk har, på grund av politiska beslut, 6 verk lagts ner. Vi ödelade den tillväxt och konkurrenskraft som generationer före oss skapat under drygt 50 år. Vi fick underskott i energiproduktionen för första gången i Sverige.

I desperation började den politiska vänstern bygga vindkraft utan konsekvensanalyser. Kinas största kärnkraftverk äger 80% av Sveriges vindkraftverk! Samtidigt bygger man egen kärnkraft i rasande takt. Kina leder kärnkraftsutvecklingen. Detta är fakta.

Låt oss slå fast att vindkraft endast producerar el när det blåser. Energin blir mycket volatil. Vindkraften kräver tillskottsenergi när det inte blåser. Enda alternativet att stötta stiltjen är att "stjäla tillfällig stödkraft" från vår vattenkraft innebärande att den kontinuerliga vattenkraftproduktionen minskar. Inte alls bra vid kalla vintrar. Kraftnätet blir dessutom mycket instabilt.

Södra Sverige är hårdast drabbat eftersom Barsebäck var den sista viktiga länken för kraftnätet att nå hela Sverige.

Södra Sverige är i nuläget i princip utan fungerande kraftnät. Därav de stora skillnaderna i pris som bestäms av EU-fördrag.

Vi måste omgående planera och bygga upp ett kraftnät som producerar ström kontinuerligt. Inget annat fungerar.

Detta gör vi enligt Ralph Rentzschs ledare med...mindre snack och mera verkstad... Det är väl bara att tala om hur vi gör.

Göran Gastby

Kommentar

Min ledare handlade om läget nu och framåt!

Att titta i backspegeln och konstatera att en majoritet av våra folkvalda politiker i Sverige och Tyskland gjort stora misstag i planeringen av vår energiförsörjning för oss inte framåt.

Vi har en akut energisituation. Bland annat beroende på kriget i Ukraina.

Redan till vintern kan vi räkna med skyhöga energipriser och kanske till och med ransonering i södra Sverige.

Samtidigt pågår byggande av enormt energikrävande nya verksamheter runt om i Sverige.

Vi har en energisituation som är problematisk för hela vårt land.

Oberoende av vad som ska byggas, kärnkraft, vindkraft eller stamnät ser vi att beslutsprocesserna drar ut tiotals år.

Vi har ett energipolitisk nödläge för hela vårt land. Det innebär inte bara att hushållen kan få dra ned på värmen utan är ett reellt hot mot många tillverkande företag och ett stort antal jobb!

Om Kina är den som investerar i vindkraft och det utgör ett hot mot vårt land!

Är det i högsta grad en regeringsfråga.

Varför investerar inte AP fonderna i svensk vindkraft? Ytterligare en fråga för våra rikspolitiker.

Vi kan inte fortsätta ha en situation där kommunalpolitiker runt om i Sverige skjuter hela landets energipolitik i sank.

Därför finns det absolut anledning att kräva mindre snack och mer verkstad av Regeringen!

Ralph Rentzsch
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Jämtlands Tidning

Powered by Labrador CMS