Nu får det vara nog!

I Strömsunds kommun har vi stora områden som saknar mobiltäckning och när nu nedmonteringen av kopparnätet fortsätter samtidigt som vi i kommunen förväntas ta eget ansvar för utbyggnad av bredband är måttet rågat!

Det kan t.ex. räcka att åka 5km utanför centralorten Strömsund för att mobiltäckningen ska i det närmaste försvinna, att genomföra ett samtal är en utmaning och att nyttja sig av andra mobila tjänster som kräver 4G är otänkbart.

Vi har många företagare som hindras i sin verksamhet eller helt enkelt inte kan bedriva verksamheten på den ort de önskar eftersom det kräver att ha en stabil mottagning.

Enskilda medborgare som i pandemin hindrats från att vara fysiskt på skola eller arbete får uppleva ett digitalt utanförskap när de inte har möjlighet att delta på grund av bristande uppkoppling. Så kan vi inte ha det!

Det är bra att nätet byggs ut för högre kapacitet och hastigheter men vi kräver i första hand fullgod täckning. Vi accepterar inte att bli ett område fullt av vita fläckar!

Vi bjuder därför nu in PTS för en diskussion för hur de avser att målet att ”År 2023 ska hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalité” ska uppfyllas även i Strömsunds kommun.

Morgan Olsson (S)
Kommunalråd och ordförande i Näringslivsutskottet

Powered by Labrador CMS