Nu är det dags att politikerna ägnar sig åt politik och kommunala tjänstemän åt förvaltning.

Publicerad

Nu behöver de demokratiska partierna skärpa sig. Svensk politik behöver politisk mångfald.

Vi behöver politiker som driver politik och inte fixerar på makten. De senaste åren har politiken fokuserat på maktfrågan och man har helt tappat bort varför politiken är viktig. Vi väljare väljer ju det parti som sammanfaller med den egna värdegrunden.

Vi är ju egentligen inte intresserade av vem som har makten så länge värdegrunden sammanfaller.

Den kommunala verkställighetsnivån har blivit alltmer politiserad. De kommunala förvaltningsorganisationerna i våra kommuner har av våra politiker avtrubbats eftersom många politiker inte vet att de bara ska besluta om VAD och inte besluta om HUR. Situationen i många kommuner är bekymmersam då förvaltningar beslutar i frågor som berör VAD och är därför förbehållna nämnder och fullmäktige. Förtroendesituationen förvärras dessutom om man i den kommunala anställningen inte värderar kompetenskravet. I små kommuner blir det därför ofta att man gör avkall på kompetensen och i många fall sker internrekrytering till befattningar som inte var avsikten vid första anställningstillfället. För att komma tillrätta med den kommunala situationen krävs tydligare ledarskap från våra kommunchefer. Ska vi få ordning på den demokratiska processen krävs tydligt ledarskap både på den politiska nivån och i den kommunala förvaltningsverksamheten.

Alternativet till nuvarande situation kan ju annars bli att våra duktigaste företagare får bli beslutsorganet i kommunen där man beslutar om VAD och ställer krav på att det verkställs i förvaltningen och där beslutsorganet återkommer regelbundet för uppföljning och kontroll av verkställigheten. I min kommun Krokom skulle då energin läggas på verkställigheten om VAD som ska utföras. Det skulle därmed bli omöjligt för förvaltningsorganisationen att besluta om egna ärenden som inte beslutats inom ramen för VAD vilket normalt förvaltningen inte medges besluta om.

Ett annat alternativ är att slå samman kommuner så att man kan uppnå erforderlig kompetensnivå och därigenom skapa en bättre urvalsmekanism. Kanske ett kommunalt Jämtland. Fortsätter det som det gör nu är alternativet väldigt realistiskt.

Per-Martin Edström Nälden

Powered by Labrador CMS