Nu är det dags att omsätta vallöften till faktisk vård

Valet är över och nu startar det viktiga arbetet med att omsätta de löften som gavs innan valet.

Vården har under lång tid varit en av de frågor som i undersökningar rankats som viktigast av befolkningen. Intresset ökade under pandemin samtidigt som vi såg att tillgängligheten i vården försämrades med längre köer som resultat. Nu är det avgörande med en politisk rivstart för att klara vårdens uppdrag, i synnerhet för personer med kroniska sjukdomar. 

Vi i Riksförbundet HjärtLung har varit aktiva i arbetet med utvecklandet av den goda och nära vården. En vård som säkerställer att specialistvården, primärvården och den kommunala vården ska fungera sömlöst. Vi har en ny lagstiftning som garanterar fast läkarkontakt inom primärvården, något som nu måste omsättas i region Jämtlands län. En vidare satsning på primärvården är helt nödvändig. Det gäller satsningar på hela vårdteamet för att klara av att möta personer med kroniska tillstånd, som hjärt-, kärl- och lungsjukdom samt att tillgodose patientens behov av trygghet och kontinuitet.  

I Sverige lever cirka två miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom. Det är den vanligaste dödsorsaken. Lungsjukdomar drabbar hundratusentals människor. Alltför många med hjärt-, kärl- och lungsjukdom får sin diagnos för sent. Detta duger inte! Det är långt ifrån allas önskan om jämlik vård och hälsa. Vi förutsätter att när den regionala politiken i Jämtlands län formuleras för kommande mandatperiod, gör man det för att trygga vården för de som lever med kroniska och långvariga sjukdomar och alla de som ännu inte har fått diagnos och kommit i behandling. 

Den bästa vården ser patienten som en person med förmågor och resurser viktiga för en framgångsrik behandling. Vård, behandling och rehabilitering sker då i samråd mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal där patienten är expert på sin egen situation och hälso- och sjukvården på de mediciniska och rehabiliterande delarna.  

Nu ser vi fram emot en mandatperiod där vi som patientorganisation finns med i de samtal som ska forma vården. Detta gäller såväl de fysiska som de digitaliserade alternativen. Inför dessa samtal har vi tagit fram en kort prioriteringslista som vi vet att ni på regionnivå kan påverka och som vi vet är avgörande för snabbare diagnos och förbättrad sekundärprevention: 

  • Säkerställ utvecklingen av god och nära vård genom fokus på primärvården och behovet av goda arbetsvillkor  

  • Öka tillgången till patientutbildning med entydig information och samtal om vikten av hälsosamma levnadsvanor för våra diagnosgrupper 

  • Satsa på fler fysioterapeuttjänster till fysioterapeut-ledd träning för hjärt-, kärl- och lungpatienter 

  • Prioritera vården av KOL-patienter, gör extra satsningar på diagnosticering samt inför personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL 

  • Inför de av professionen framtagna riktlinjer för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom. 

  • Ge vårdgivarna ekonomiska incitament att hitta och behandla sina patienter tidigare samt att registrera i kvalitetsregister

Karl-Erik Hermansson

Länsordförande Riksförbundet HjärtLung  Jämtlands län

Anders Åkesson

Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung

Powered by Labrador CMS