Östersund lobbar för regemente

Kommunalrådet Bosse Svensson med flera har varit i Stockholm och lobbat för ett nytt regemente i Östersund. FOTO Susanne Kvarnlöf

ÖSTERSUND (JT) Försvarsberedningen lade våren 2019 fram förslag om etablering av fyra nya regementen. Arvidsjaur och Göteborg ska få varsitt och två andra hamnar någon annanstans.

Denna vecka kommer kommunledningen i Östersund att uppvakta riksdagens försvarsutskott i Stockholm och argumentera för att Östersund är en lämplig ort för ett nytt regemente. Till fördelarna hör enligt kommunalrådet Bosse Svensson (C) att staden ligger i ett område där det anses behövas ökad militär närvaro, vidare att staden är en inflyttningsort som har både universitet och akutsjukhus och att det redan finns anläggningar på plats.

– Vi har skjutfält som är färdiga att tas i bruk från dag ett och vi har ganska ordentligt med förläggningar, säger Bosse Svensson.