Näringslivsfrågor i ny regi i Strömsund

Kommundirektör Anneli Svensson välkomnar Björn Amcoff ny chef för Framtids- och utvecklingsförvaltningen.

STRÖMSUND (JT) Björn Amcoff är ny chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen (FuF) sedan drygt en vecka tillbaka. Strömsunds Utvecklingsbolag, SUAB, upphör och näringslivsfrågorna förs in i förvaltningens nya enhet Näringsliv och utveckling.

– Det har varit en process, och jag försöker växa in i förvaltningen. Det är också ett bolag som ska avvecklas. I slutet av februari räknar jag med att kunna presentera hur jag tänker.

Förvaltningen har flera fungerande verksamheter, säger Björn Amcoff i telefon från Migrantmässan i Holland.

– Det kommer att klarna med hur näringslivutskottet och näringslivsrådet kommer att bli. Jag tänker föreslå en eller ett par personer, det jag har med mig från SUAB är att jag vill arbeta lokalt med olika grupperingar i kommunen. Det är engagemanget som räknas! säger den nye förvaltningschefen.

– Genom att kraftsamla resurserna under en gemensam förvaltning kan näringslivsfrågorna även få en mer naturlig spridning i hela kommunförvaltningen och även in i kommunstyrelsen, säger kommundirektören Anneli Svensson.

Gymnasie- och vuxenutbildning, integration och utvecklingsprojekt finns sedan tidigare i FuF.

Det blir ingen förändring för personalen i utvecklingsbolaget, liksom att lokalen på Storgatan kommer att fungera som arbets- och mötesplats.

Inger Kraft Etzler