Nej, man behöver inte använda sociala medier för att lyssna på P4 Jämtland

Publicerad

Jämtlands tidning har i en rad artiklar påstått att P4 Jämtlands sätt att använda Facebook och andra sociala medier bryter mot gällande sändningstillstånd. Tidningens chefredaktör har anmält kanalen till Granskningsnämnden för radio och tv för att få detta prövat och i ett brev till länets riksdagsledamöter ställer han frågan: ”Ska länets största Public Service-redaktion oavbrutet göra reklam för Facebook och tvinga lyssnare till sociala medier för att ta del av kanalens hela utbud?”.

Svaret är: Nej, vi gör inte reklam för Facebook eller något annat. Att hänvisa till innehåll på sociala medier är inte att betrakta som reklam eller otillbörligt gynnande. Och man behöver inte använda sig av sociala medier för att ta del av vårt utbud.

Sveriges radio kommenterar som regel inte program som är anmälda till Granskningsnämnden innan nämnden har avgjort ärendet. I väntan på en eventuell prövning kan det i det här fallet ändå vara värt att klargöra hur regelverket ser ut och vilken praxis som vuxit fram under de år som Sveriges Radio använt sig av sociala medier.

Som de flesta andra medieföretag använder vi sociala medier för att sprida vårt innehåll och för att kommunicera med våra lyssnare. Enligt Radio- och tv-lagen får radioprogram inte gynna kommersiella intressen genom att uppmuntra till inköp eller framhäva en vara eller tjänst på ett otillbörligt sätt. Att nämna ett varumärke, som Facebook, skulle kunna innebära ett gynnande. Men om det är motiverat att nämna ett varumärke eller ett företag utifrån ett informations- eller underhållningsintresse så är det tillåtet.

När det gäller hur Sveriges Radio använder sig av och pratar om sociala medier har Granskningsnämnden tidigare gjort bedömningen att det är tillåtet att prata om det innehåll som finns på sociala medier som Facebook och att uppmana till dialog på Facebook-sidor, utifrån ett informations- och underhållsintresse. Det som Jämtlands tidning påstår, att vi aldrig nämner andra lokala företagsnamn, stämmer för övrigt inte. Vi nämner namn på företag när det är befogat utifrån de regler som gäller.

P4 Jämtland har en stor följarskara på sociala medier och vi är glada över att lyssnarna vill ha en dialog med oss där. Men det går förstås alldeles utmärkt att kommunicera med oss även på andra sätt och man behöver inte använda sig av sociala medier för att ta del av vårt innehåll. Det vi publicerar på sociala medier är ett komplement som snarare syftar till att få människor att lyssna på oss i radio eller att ta del av vårt innehåll via vår sajt eller vår app.

Avslutningsvis vill jag tacka alla lyssnare för att ni bidrar genom att höra av er på mejl, telefon eller sociala medier. Vi försöker ständigt bli bättre och de senaste lyssnarsiffrorna visar att vi är på rätt väg. Den mätning som presenterades i veckan visar att 40 procent av länsborna över 9 år lyssnar på oss en vanlig vardag, en ökning med ett par procentenheter sedan den förra mätningen och de högsta siffrorna vi har haft åtminstone sedan 2015. Tack för förtroendet!

Olof Ekerlid, kanalchef P4 Jämtland

Powered by Labrador CMS