De europeiska turisterna som besöker Siberian Adventure  låter sig inte störas av vindkraftparken i Havsnäs. En park som nu hotas av konkurs.
De europeiska turisterna som besöker Siberian Adventure låter sig inte störas av vindkraftparken i Havsnäs. En park som nu hotas av konkurs.

Havsnäs Vindkraft gick 160 miljoner back – hotas av konkurs?

Vindkraftsanläggningen i Havsnäs som ägs av Havsnäs Vindkraft AB i Solna har problem med ekonomin. De 47 vindkraftsverken genererar inte tillräckligt för att täcka kostnaderna, detta trots att det inte finns några anställda i bolaget. Senaste årsredovisningen visar en förlust på drygt 160 miljoner kronor.

Publicerad

– Jag har inga kommentarer till siffrorna, generellt kan man säga att branschen går bra för många vill investera, säger Mattias Sjöberg, vd på Vasa Vind som förvaltar anläggningen. På frågan vilka som satsar på investeringar när de inte får någon avkastning på egna kapitalet svarar han:

– Jag har ingen kommentar.

När vindkraften i Havsnäs stod färdiga för drift 2010 var det Sveriges största landbaserade vindkraftsanläggning med sina 47 verk. Men anläggningen har sedan starten haft svårt att få snurr på affärerna. Det har varit löpande förluster genom åren och i somras tvingades bolaget att upprätta kontrollbalansräkningar då det egna kapitalet var förbrukat, det inträffade första gången 2018. Bolaget fick också ingå en ackordsuppgörelse med kreditgivaren för att undvika konkurs. Revisorn skriver i årsredovisningen ”att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.” Om bolaget nu löst kapitalförsörjningen för fortsatt drift är något som Mattias Sjöberg inte vill uttala sig om.

– Jag har inget att säga, jag har inga kommentarer. Det som står i årsredovisningen är tydligt, du får ta information där, säger han.

När anläggningen i Havsnäs byggdes var det ett prestigeprojekt både för Strömsunds kommun och för vindkraftsindustrin i stort. Med investeringen följde också att Vindkraftscentrum i Strömsund fick fart, en organisation med tre anställda som arbetar och marknadsför vindkraftsindustrin och som finansieras av statliga Energimyndigheten. Nu har det gått drygt tio år och genom alla år, utom ett, har vindkraftsverken gått med förlust. Bolaget skriver själva i senaste årsredovisningen ”angående Havsnäs fortlevnadsförmåga så bedömer bolaget att det finns vissa tvivel kring uppfyllandet.”

Hur stor är risken att Havsnäs vindkraft gör konkurs?

– Nej det tror jag inte att den går i konkurs. Det kommer en ny årsredovisning om några månader, men jag har inga kommentarer om hur det går, jag vill inte prata om det. Men intresset att investera i ny vindkraft i branschen är stort, säger Mattias Sjöberg.

Största ägare i Havsnäs Vindkraft AB är ett Luxemburgbaserat bolag Njord Wind.

Powered by Labrador CMS