Projektledaren Putte Eby vid Nidarosdomen i Trondheim, med S:t Olavsledens sträckning bakom sig.
Projektledaren Putte Eby vid Nidarosdomen i Trondheim, med S:t Olavsledens sträckning bakom sig.

Avtalslöst kring dragning av S:t Olavsleden upprör markägare

LÄNET (JT) Den allt populärare S:t Olavsleden är 580 km lång och sträcker sig från Bottenhavet till Atlanten. Hur ser avtalssituationen med markägarna ut? Det visar sig att Putte Eby, projektledare vid Östersunds kommun sedan 2012, inte vet om det behövs eller ej.

Publicerad Senast uppdaterad

I förra veckan belyste vi S:t Olavsledens tillblivelse och projektledaren Putte Eby vid Östersunds kommun berättade att han dragit leden tillsammans med lokala eldsjälar för inte ens tio år sedan. Han sa vid intervjutillfället också, på frågan om hur de hanterat frågan om avtal med markägarna:

–Ja du, om jag skulle börjat i avtalsändan med avtal så skulle jag fortfarande sitta och skriva avtal med markägare! Vi har idag skriftliga avtal med cirka 30-40 men också många muntliga överenskommelser av sammanlagt 1500 markägare. Några har haft synpunkter … och några få har varit besvärliga och jag fått dörrar igenslagna i ansiktet på mig, men då har vi dragit om leden. Majoriteten av leden går dock på befintliga asfalt- och grusvägar som till exempel förvaltas av Trafikverket.

Vid intervjutillfället förklarade Putte också att det inte finns någon lag på att man behöver ha avtal med markägare för att dra en led över marken. Sedan ändrade han sig och skrev per mejl:

Detta med om det finns någon formell lag eller ej om skriftliga avtal – det vet jag faktiskt inte men att sätta upp skyltar och stolpar på någons annans mark får man inte utan medgivande från markägarna.

Men det är lätt att googla sig till vad som gäller. Att trampa upp stigar eller anlägga leder ingår helt tydligt inte i Allemansrätten. Man behöver därför markägarens tillstånd och detta med hemfridszon måste också beaktas. Avtalen kan vara såväl muntliga som skriftliga. Eby menar dock att majoriteten av markägarna har varit oerhört tillmötesgående, trots att det finns några undantag. Jämtlands Tidning har pratat med ett av dessa undantag” någonstans längst den långa leden:

Det som är så tråkigt är att de aldrig pratade med oss först, de bara intog marken. Jag är övertygad om att många andra markägare känner igen sig i detta. Och då jag försökte ta upp det fick jag en lur i örat! Men de har liksom startat i fel ände och slitaget gör att till exempel rötter blottläggs. Markägaren avslutar:

Detta kommersiella projekt har inget alls med religion att göra utan enbart om antalet besöksnätter och kommersiella upplevelseprojekt!

Powered by Labrador CMS