När ska Moderaterna betala tillbaka?

Publicerad

Åratal av moderatledda utförsäljningar och privatiseringar till underpris, har stått oss dyrt. Att de nu föreslår utförsäljningar av vår gemensamt ägda skog, visar att de har ingenting lärt.

En och annan måste ha höjt på ögonbrynen när de läste rubrikerna på Moderaternas debattinlägg ”Låt fler människor äga skog” (Jämtlands tidning, 10/12). Vad kunde detta betyda? Ville Moderaterna ge fler människor möjlighet till skogsägande genom utdelning av statens skogsbestånd till de som inte äger skog? Kanske statlig kreditering och lån för de som saknar egna medel för att köpa skog? Hade Moderaterna till slut börjat att bry sig om att utjämna skillnaderna mellan de som har allt och de som inget har? Självklart inte!

Vid närmare läsning framkommer tydligt att Moderaterna som vanligt inte bryr sig varken om de egendomslösa på landsbygden eller ekonomisk rättvisa i allmänhet. Moderaterna vill helt enkelt fortsätta med utförsäljningar och privatiseringar av våra gemensamma tillgångar. Moderaternas föreslår nu att statliga Sveaskog säljer bort 20% av sitt skogsbestånd. De menar att det skulle leda till samhällsnytta. Vi gör nog dock bäst att uttrycka en viss tvekan till Moderaternas påstådda samhällsnytta. Hittills har Moderaternas utförsäljningar kostat oss skattebetalare miljarder i förluster. Under Alliansåren med Moderat styre 2006-2014 såldes gemensamt ägda bolag ut för 171 miljarder. Att dessa blev sålda var inte för att tillförskaffa samhällsvinster med starkare statliga finanser i första hand, utan på grund av Moderaternas ogillande av det gemensamt ägda till förmån för det privatiserade och enskilt ägda. Deras avyttringar av statliga aktieposter i Nordea och Telia ägde ju rum under en exceptionellt dålig kurs, och visade med tydlighet att dessa skedde av ideologiska skäl. Ännu mer tydlig är Moderaternas vårdslöshet och förakt för våra gemensamma tillgångar i deras hantering av det gemensamt ägda Vattenfalls köp av Nuon tvärtemot alla sakkunnigas råd. Förlusten av detta förvärv var över 50 miljarder kronor, en förlust som t.o.m översteg de förluster Moderaterna i Stockholm åstadkom när de sålde det kommunalt ägda Birka Energy för 19 miljarder när dess tillgångar värderades till 72 miljarder. Detta har dock inte avskräckt Moderaterna som har fortsatt med sina privatiseringar och utförsäljningar av vårt gemensamma i de kommuner och landsting de styr. Stockholmare kommer att behöva betala under lång tid för det underskott som byggandet av Nya Karolinska sjukhuset har gett upphov till. Den finansiering med offentlig-privat samverkan som det Moderatledda landstinget förhandlat fram har orsakat miljarder i extra kostnader. Så som vanligt i moderat beslutfattande bärs förlusterna av skattebetalarna och miljardvinsterna tillkommer de privata bolagen.

Eythor Hilmarsson, Hasselapedagog

Powered by Labrador CMS