När sanningen ska fram – till slut även i Krokoms kommun

Publicerad Senast uppdaterad

Krokoms kommun och dess kommunikatörer har under någon vecka ägnat kraft och tid åt att lägga ut vad man beskriver som felaktigheter i Jämtlands Tidnings rapportering om hur tjänstemän på kommunen håller på att ta fram ett nytt avtal om att kommunen ska upplåta mark till delar av en vindkraftpark i Offerdal.

Bland vad man anger som grava felaktigheter är att vi uppgett att man inte svarat på frågor i mejl när kommunen faktiskt gjort det kl 14.54 dagen före publicering.

Nu gällde det ju frågor som ställdes redan den 21 oktober och med begäran om svar före kl 9.00 den 2 november.

Vi är en liten redaktion och har fasta deadlines för lämning.

Krokoms kommun har något fler anställda och ska rimligen inte behöva veckor på sig att lämna ut material.

Att svara på mejl är dessutom inte det samma som att ha svarat på frågorna.

Att få ut material kring det som saken gäller har visat sig vara väldigt svårt.

Där andra kommuner i länet klarar lämna uppgifter inom några timmar har Krokoms kommun kämpat i dagar och veckor för att få fram det efterfrågade om man ens lyckats.

Som redovisas i artiklar i denna tidning visar de mejl som till slut dök upp att kommunens fastighetschef under lång tid haft omfattande mejlväxling med företag inom vindkraftsektorn.

Även det lokala företag som ett av kommunalråden har kopplingar till.

Det har bland annat handlat om hur ett avtal ska tas fram för att kommunens mark ska användas som del i en större vindkraftsetablering.

Det framgår även att avtalet med kommunen är av vital del för att kunna genomföra projektet.

Frågan kommer också upp hur det nya avtalet ska kunna utformas för att inblandad tjänsteman ska kunna utnyttja sin delegationsrätt och på så sätt slippa politisk inblandning.

Detta väcker naturligtvis frågor kring vilka befogenheter fastighetschefen getts att träffa olika avtal. Och vilka regelverk som gäller när dessa tecknas.

Vi har efterlyst bättre transparens i Krokom och det verkar behövas.

Att ett beslut med så stor påverkan för många av kommunens medborgare nästan lyckats smygas in är naturligtvis en skandal!

Fram tonar bilden av en tjänstemannastyrd kommun där politikerna får den information de anses behöva, om den efterfrågas!

Och där offentlighetsprincipen kan rundas när det passar.

Krokoms kommunalråd beklagar att det blir fel ibland.

Det gör hon rätt i. Se nu till att göra om och göra rätt!

Börja med att fundera över det lämpliga i att hota medier som belyser fel hos kommunen med polisanmälan!

Krokoms kommun kanske ska lägga sin energi på att rätta till felaktigheterna i den egna organisationen och mindre på att nagelfara eventuella fel hos den som påvisat bristerna?

Powered by Labrador CMS