Moderaternas budget kan få ordning på  Jämtlands län och Sverige

Efter sju år med en regering som monterat ner arbetslinjen till den grad att varannan invandrare inte kan försörja sig själv, som låtit gängkriminella ta över område efter område – och som genom högst medvetna prioriteringar förstört energiförsörjningen, är behovet av reformer stort.

Moderaternas budget kan få ordning på Jämtlands län och Sverige. 

Jobben var Socialdemokraternas främsta löfte – men blev deras största misslyckande. Varannan invandrad vuxen kan inte försörja sig själv. Istället för lägst arbetslöshet i EU har Sverige nu fjärde högst. Antalet långtidsarbetslösa är fler än någonsin. Moderaterna vill öka självförsörjningen och halvera långtidsarbetslösheten på tre år.

Det handlar om sänkt skatt på arbete och pension samt sänkta kostnader för företag som anställer långtidsarbetslösa. Det handlar om skärpta krav på den som invandrat att lära sig svenska och göra sig anställningsbar. Det handlar att införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett jobb. 

För att öka tryggheten vill vi införa en terrorlagstiftning mot gängen – med bland annat dubbla straff för gängkriminella och anonyma vittnen så att fler vågar vittna. Till skillnad från regeringen slopar vi straffrabatten för den som fyllt 18 år och begått brott. Vi satsar på fler poliser genom högre löner och betald polisutbildning, 300 fler åklagare så att fler brott kan klaras upp och pengar till nya fängelseplatser så att de som lagförs också kan låsas in. 

Den som på allvar vill minska utsläppen måste se till att det finns fossilfri el.Vi satsar på nästa generations kärnkraft och storskalig inhemsk produktion av biobränslen och vätgas. Moderaterna satsar också avsevärt mer än regeringen på att fånga och binda koldioxid med CCS- och bio-CCS, för att minska utsläppen.

Den som vill få ordning på Sverige måste se till att det går att bo och leva i hela landet.Vi satsar på kortare vårdköer och bättre cancervård. Vi satsar på bredbandsutbyggnad så att alla har samma möjligheter att koppla upp sig mot en vårdcentral eller att jobba hemifrån. Vi sänker skatten på drivmedel med en krona per liter så att den som är beroende av bilen inte drabbas orättvist i klimatomställningen. Vi satsar på merundervisningstid i skolorna. Vägarna ska hålla hög kvalitet istället för låg hastighet – vi ökar vägunderhållet. 

De senaste åren har samhällsproblemen ökat markant men regeringen har inte fokuserat på att lösa dessa. Moderaterna gör tvärtom.

Vårt fokus är på att lösa de stora samhällsproblemen – och vi är redo att samarbeta med alla partier för att lyckas med det. Det är skattebetalarnas förväntningar på oss. Vi är samlingspartiet i svensk politik. Fast beslutna om att få ordning på Jämtlands län och Sverige.

Saila Quicklund riksdagsledamot ( M) 
Elise Ryder
Wikén (M) Region J/ H

Robert Hamberg
( M) Region J/ H

Pär Jönsson
( M) Östersunds kommun

Björn Hammarberg
( M) Kronoms kommun

Johan Fredholm
( M) Härjedalens kommun

Simon Högberg
( M) Strömsunds kommun

Daniel Danielsson
( M) Bergs kommun

Johan
Loock ( M) Bräcke kommun

Per Nyberg
( M) Åre kommun

Powered by Labrador CMS