Moderaterna möjliggör lokalt evenemang även efter krisen

Risken för en tredje pandemivåg är påtaglig, och smittbegränsande åtgärder är därför vårt främsta fokus här och nu. Men för att evenemang av olika slag ska kunna genomföras när läget så medger behöver staten nu gå in och dela på risken som det innebär att planera för en oviss framtid.

Publicerad

Trots att kultur- och idrottsbranschen under lång tid larmat om den akuta situationen har regeringen inte agerat i tillräcklig utsträckning. Utan vetskap om det är möjligt med hänsyn till smittspridningsläget att genomföra arrangemang blir det svårt att planera, och dessutom medför det en stor ekonomisk risk.

Moderaterna tog därför initiativ i riksdagen och drev nyligen igenom ett evenemangsstöd för att möjliggöra kultur- och idrottsbranschens överlevnad. Detta för att stötta aktörer som har kostnader långt innan själva genomförandet, så som föreställningar, motionslopp, ungdomscuper och publik idrott.Det handlar exempelvis om Vätternrundan och Lidingöloppet men också evenemang i Jämtlands län. 

Om evenemang behöver ställas in eller begränsas på grund av fortsatt smittspridning ska staten ersätta 70 % av kostnaderna som arrangören haft. Och om pandemilagen används som verktyg för att stänga ner evenemang ska staten ersätta aktörens kostnad till 100 %. Moderaterna avsätter 3,5 miljarder till detta stöd - en betydande satsning för att branschen ska kunna och våga återstarta när pandemin bedarrat.

Trots många varningar kom regeringens förberedelser inför andra vågen igång sent, precis som nödvändiga åtgärder för att dämpa smittspridningen. Nu måste vi i god tid ta höjd för en potentiell tredje våg.

Om vaccineringen går som planerat, smittbekämpningen lyckas och läget därmed förbättras kommer dessa pengar inte att behövas. Om läget i stället förvärras finns de nu förberedda. Folkkära evenemang ska finnas kvar även efter krisen.

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)

Saila Quicklund riksdagsledamot ( M).

Viktor Wärnick, kulturpolitisk talesperson (M)

Powered by Labrador CMS