Moderaterna vill investera i svenska vägar

I Sverige har hastigheten på 130 mil statlig väg sänkts de senaste åren. Detta till följd av dåligt vägunderhåll. Nu skall denna dystra siffra adderas med ytterligare hundratals mil väg.

Bakgrunden är att dessa idag saknar mitträcken. I Jämtland och Härjedalen går E14 och E45 rakt igenom hela länet, totalt 60 mil mil europaväg. Endast 3 mil (!) av dessa är mittseparerade.

Så här kan vi naturligtvis inta ha det. Vägnätet är avgörande för jobb, tillväxt och pendling i hela Sverige. Att hastigheten nu sänks i en snabb takt är ett underkännande av den förda politiken. Detta måste vi snabbt komma tillrätta med.

Regeringen väljer dock den rakt motsatta vägen. Samtidigt som vägunderhållet är så undermåligt att hastigheten måste sänkas på hundratals mil statlig väg planerar regeringen att slänga ut 400 miljarder på höghastighetståg. Det är provocerande inte minst mot alla glesbefolkade län.

Det saknas nämligen inte pengar till svensk infrastruktur. Nästkommande planperiod satsar Sverige 900 miljarder på infrastruktur. Om detta är vi helt överens politiskt. Det som saknas är den politiska viljan att göra rätt saker för pengarna. Regeringen styrs av miljöpartiets gamla föreställning att bilar, båtar och flygplan är dåliga för miljön- tåg och cykel är bra. Det är fel- inom ett drygt decennium kommer sannolikt alla trafikslag att vara i stort sett fossilfria. Utvecklingen går mycket snabbt- nya motorer drivna på vätgas, el och biodrivmedel kommer ständigt ut på marknaden.

Det är talande att samma vecka som Visby inviger sin nya satsning på elflyg vill miljöpartiet förbjuda flygningar mellan Göteborg och Stockholm. Partiet tror helt enkelt inte på forskning och utveckling. Denna bil och flygfientliga politik drabbar stora delar av Sverige och kostar skattebetalarna mycket pengar. 

Moderaterna prioriterar underhåll av väg och järnväg. Vi skall rusta, bygga om och bygga till det vi redan har. Forskning visar att detta är bästa sättet att värna skattebetalarnas pengar. I nästa steg skall vi bygga nytt där det är ekonomiskt ansvarfullt. I vårt budgetförslag för 2022 satsar vi 250 miljoner mer än regeringen på vägunderhåll - lika mycket på järnvägsunderhåll. Vi bejakar alla färdslag och vill säkerställa att man kan ladda bilen, båten och flygplanen över hela Sverige. Det är så vi får hela Sverige att leva och utvecklas. Detta har vi råd med om vi använder pengarna klokt.

Politik är inte bara att vilja eller att lova allt till alla. Politik är att välja. Moderaterna väljer att rusta vägar i hela landet före politiska skrytprojekt som höghastighetståg. Vi värnar jobb och tillväxt och tror på forskning och utveckling. Det är så vi hållbart bygger ett Sverige där alla kommuner och regioner kan leva och utvecklas. Hela Sverige ska leva!

Saila Quicklund (M) riksdagsledamot

Maria Stockhaus (m) Trafikpolitisk talesperson 

Powered by Labrador CMS