Moderaterna satsar på infrastrukturen i Jämtlands län!

Sverige måste fungera och detta förutsätter att blodomloppet för jobb och tillväxt - infrastrukturen- går att lita på.

Idag tvingas vi varje vecka läsa rubriker om tågkaos, flygkaos och skenande bränslepriser. Hastigheten sänks i Jämtlands län och på hundratals mil statlig väg, godstransporter tar onödigt lång tid till följd av flaskhalsar och pendlare fryser alternativt svettas beroende på årstid i väntan på försenade pendlingståg.

Nästkommande planperiod investerar staten nästan 900 miljarder kronor i infrastruktur. Moderaterna är överens med regeringen om att detta är pengar som verkligen behövs men vi gör helt andra prioriteringar.

Vi fokuserar på att bygga på den infrastruktur vi har, komplettera och bygga nytt där det verkligen behövs för att säkra kapaciteten. Vi prioriterar att få valuta för de skattepengar som satsas på infrastruktur istället förolönsamma skrytprojekt.

Det stora problemet med svensk infrastruktur- som vi alla möter varje dag - är bristande underhåll. Sverige hade en beräknad underhållsskuld motsvarande 77 miljarder kronor år 2021. Vägar har fått förfalla och inte byggts ut, järnvägar där växlar och teknik inte moderniserats.

Regeringen fortsätter att underfinansiera underhållet och Trafikverket är tydliga med att både järnväg och väg kommer att försämras. Sedan 2017 har riksrevisionen i nio olika rapporter riktat skarp kritik mot Trafikverket för dålig kontroll på hur vägar och järnvägar mår, brister i upphandlingar där det mesta blir dyrare och tar längre tid.

Detta duger inte och regeringen har inte tagit tag i problemen. Miljarder kronor slösas bort och viktig infrastruktur kommer inte på plats.

Sverige behöver flyget och en regering som inte misshandlar flygfrågan på det sätt som S/MP gjort. Vi kommer kunna flyga fossilfritt i framtiden, då behövs flygplatser runt om i Sverige för bibehållen tillgänglighet. Vi lever i en utmanade menockså hoppfull tid. Utvecklingen mot en fossilfri transportsektor går fort.

Ny teknik och nya bränslen gör att de fossila utsläppen från bilar, båtar och flygplan minskar kraftigt. Regeringen agerar dock tondövt även inför denna utveckling och planerar infrastruktursatsningar efter den utsläppsprofil som transportsektorn har idag. Sverige har goda möjligheter att bli världsledande i arbetet mot fossilfria och hållbara transporter. Det är en unik möjlighet som – med regeringens politik – riskerar att gå förlorad.

Moderaterna vill att en ny borglig regering efter valet prioritera det som är ger hållbara jobb och tillväxt. Hastigheten på länets vägar ska återställas- inga nya sträckor ska få sin hastighet sänkt och vägarna ska rustas för riktigt tunga lastbilar- så kallade BK 4.

Den industriella utvecklingen liksom den för Jämtland så viktiga besöksindustrin är helt beroende av en robust järnväg och väl underhållna vägar. Detta går före dyra och onödiga höghastighetståg.

Om moderaterna får väljarnas förtroende i valet i september vill vi därför omedelbart påbörjade arbetet med att i grunden reformera svensk infrastrukturpolitik. Det saknas inte pengar för infrastruktursatsningar det närmaste decenniet men väl politisk förmåga hos regeringen.

I september 2022 har svenska folket möjlighet att med sina röstkort agera utifrån de brister de möter i sin vardag, konstatera att kejsaren är naken och välja en ny regering som tar tag i Sveriges problem. En borglig regering som ser till att infrastrukturen – blodomloppet för jobb, trygghet och tillväxt fungerar och hållbart bygger vårt land och Jämtlands län starkt.

Saila Quicklund (m)
Riksdagsledamot Jämtlands län
Maria Stockhaus (m)
Infrastrukturpolitisk talesperson

Powered by Labrador CMS