Moderaterna lägger initiativärende till kommunstyrelsen med kommunalt veto mot vindkraftverk

Som politiker har vi ett ansvar att värna medborgarnas hälsa och möjligheter till ett gott liv i vår kommun, vilket inte är förenligt med en utbyggnad av vindkraften. Osäkerheten är idag stor gällande den negativa miljöpåverkan som vindkraftsindustrin har både på människor och djur.

Det finns stora kunskapsluckor om hur vindkraftverken påverkar, dock kommer det fram fler rapporter som påvisar negativ påverkan på bl.a renar, rovfåglar, däggdjur. Därför kommer Moderaterna i Krokom att lägga ett initiativärende på kommande kommunstyrelse där vi vill att beslut tas om ett kommunalt veto för stopp av all vindkraft.

Vi vidhåller fortfarande att vi måste ta större hänsyn till att kommunen är ett samiskt förvaltningsområde, där rennäringen är en kulturbärande del för den samiska befolkningen. En utbyggnad av vindkraften påverkar samebyarnas framtida möjligheter att bedriva renskötsel.

Vi anser att rent ekonomiskt tillför vindkraften inga betydande antal arbetstillfällen och heller inga större skatteintäkter till varken kommunen, regionen eller landet, i förhållande till de risker och intrång det medför.

Anläggningarna ägs ofta av utländska riskkapitalbolag, som i princip inte har några anställda i Sverige, och betalar då ingen skatt i Sverige. Elen som produceras lokalt är redan såld till utländska industrier.

Nu när Krokoms kommun upplever en inflyttning med ökad skattebas, fler företag och nya arbetstillfällen kan vi som politiker inte tillåta utbyggnaden av en industri som äventyrar kommunens positiva utveckling.

Vi hoppas att alla politiker i Krokoms kommun tar ansvar för invånarnas bästa och ställer sig bakom vårt initiativärende och säger Nej till vindkraft.

Moderaterna i Krokom

Powered by Labrador CMS