Moderaterna jobbar fortsatt vidare med Norra Stambanan

Moderaterna lanserade nyligen vår vilja att stödja den satsning som Inlandsbanan AB vill göra på Inlandsbanan.

Vi föreslår att Riksgälden beviljar ett lån till Inlandsbanan på 9 miljarder kronor för att restaureringen ska bli verklighet. Inlandsbanan har en färdig finansieringsmodell som förutom lån baseras på höjda banavgifter. Satsningen kan vara fullt genomförd redan 2027. 

Detta är en investering som inte konkurrerar ut andra objekt eller satsningar. Moderaterna vill se fortsatta investeringar i redan befintlig infrastruktur istället för att bygga höghastighetsbanor i södra Sverige. Vi anser att de 400 miljarderna som regeringen förslår till ny höghastighetsjärnväg, istället ska satsas på befintliga järnvägar och vägar. Vi förslår även 2o miljarder mer än regeringen till ökat vägunderhåll. 

Detta gäller även underhåll av befintlig järnväg. 

Vi ser satsningarna på Inlandsbanan som en delseger men jobbar kraftfullt vidare för att länets gemensamma och högst prioriterade transportpolitiska mål, fyra timmar Stockholm – Östersund, via Norra Stambanan ska komma med i den nationella transportplanen som regeringen ska anta i början av juni detta år. 

De åtgärder som behövs för att komma ner i restiden fyra timmar, är bland annat dubbelspår Ockelbo-Mo Grindar och Kilafors-Holmsveden. Detta tillsammans med kapacitets- och hastighetshöjandepaketåtgärder på Mittbanan mellan Bräcke och Brunflo. Åtgärder som i princip också är utredda, kan utföras till rimlig kostnad och inom snar framtid. Jämtland Härjedalen är en region i stark tillväxt och behöver kommunikationer som matchar de växande behoven i länet.

Saila Quicklund (M) Riksdagsledamot

Elise Ryder Wikén (M) Regionråd

Powered by Labrador CMS