Ministerns okunskap om träskyddsmedel hämmar industrin

Publicerad

Sverige är ledande inom träbyggnation i Europa. Som ett utpräglat skogsland kan vi förstås också bli en stark exportör inom området. Det är positivt att fördelarna med trä i utemiljöer i våra städer och för infrastruktur nu börjar ta fart på allvar.

Det är viktigt att se möjligheterna med att använda impregnerat trä i stadskärnor runt om i landet eftersom alternativen ofta är sämre och påverkar miljön avsevärt mer negativt. Stål, betong och oljebaserade plastprodukter får stora negativa följder för klimatet och används ofta slentrianmässigt.

Träskyddsmedel och impregnerade produkter har genom åren fått kritik för att vara giftiga och miljöförstörande. Det har varit befogad kritik men faktum är att branschen har gjort avgörande framsteg de senaste decennierna - inte minst de svenska producenterna. Numera är ryktet helt gripet ur luften.

Tyvärr är dock insikten låg om den hälsoresa som träskyddsmedel har gjort de senaste 20 åren. Moderna träskyddsmedel är i allra högsta grad miljöanpassade och samtidigt med bibehållen funktion mot röta och andra biologiska skadegörare. Medlen är numera fixerade inne i träfibern och endast en obetydlig mängd kan läcka ut under träproduktens livslängd. Sverige har spelat en betydande roll för utvecklingen inom träskyddsbranschen i Europa.

Denna resa verkar ha gått klimat- och miljöminister Per Bolund förbi. Han påstod nyligen i riksdagen att arsenik används i träskyddsmedel. Han talade istället om ”nya former av träslag”, om ”linolja” och ”värmebehandlingar”. Vad ministern menade med det och vad han stödde sig på när han uttalade sig så framgick inte.

Det ska vara vetenskap som ligger till grund för att fastställa beständighet och välja det mest hållbara materialitet. Jag menar att ansvarig minister och myndigheters uppgift är att stödja svensk industri baserat på faktabaserad kunskap och stödja nuvarande och framtida industri.

Jag ser en betydande risk att Sverige, kanske på grund av okunskap, slår undan benen på en bransch som har möjligheter att på allvar öka byggandet av trä också i de viktiga utemiljöerna runt om i landets kommuner och stadskärnor. Risken finns också att Sveriges konkurrensmöjligheter minskar om vi ska ha andra villkor och regleringar än övriga länder i Europa. Det är fel när Naturvårdsverket nu arbetar om föreskrifterna för hanteringen av träskyddsmedel (NFS 2001:6). Det naturliga hade istället varit att avvakta regleringen som ändå ska hanteras inom ramen för BAT och BREF inom Europa.

Jag uppmanar Per Bolund att kroka arm med den svenska träbranschen. Det är tillsammans vi kan utveckla Sverige, svenska företag och stärka vår konkurrenskraft i Europa. Besluten vi tar får inte basera sig på föråldrad kunskap som sedan länge ligger begraven på miljökyrkogården.

Larry Söder, vice ordförande Civilutskottet (KD)

Powered by Labrador CMS