LEDARE

Miljön är illa ute i världen - Ger mer vindkraft och nya gruvor i länet

Vi är illa ute. Vår påverkan på miljön börjar nu snabbt visa sig i extremväder runt om hela jorden.

Senaste veckorna har de högsta temperaturerna någonsin uppmätts på Grönland + 18 grader. Avsmältningen av is är rekordstor.

Forskare varnar för att vi kanske redan har nått tippingpoints, dvs att miljöpåverkan på olika ekosystem har passerat gränsen för att vi ska kunna stoppa eller återställa det som skadats.

Det gäller avskogningen av Amazonas, försurning av världshaven eller permafrosten som tinar och släpper ut metan, en växthusgas som ger 30 procent större uppvärmningseffekt globalt än koldioxid.

Vi har alltså ett riktigt, riktigt stort problem som måste tas tag i och åtgärdas, omgående!

Och nu snackar vi inte Save the Planet vilket är en slogan som helt skjuter förbi själva huvudproblemet.

Vår planet klarar sig alltid men vi som ras kanske lyckas utplåna oss själva!

Nu görs satsningar som ska minska utsläppen i vårt land.

I Skellefteå investeras 38 miljarder på att bygga en batterifabrik. Företaget Northvolt bygger en fabrik som ska producera batterier till elbilar, för industrin och för att lagra sol och vindel.

Fabriken beräknas tas i bruk 2023 och ska sysselsätta ca 3000 personer.

Vid andra etableringar har det visat sig att man kan ta den siffran gånger tre när man tittar på kringeffekter. Det innebär att det skapas omkring 10 000 arbetstillfällen i Västerbotten.

Northvolt och Volvo letar dessutom plats i Sverige för ytterligare en batterifabrik med beräknad produktionsstart 2026. Den beräknas ge 3000 jobb.

Samtidigt satsar LKAB. SSAB och Vattenfall i bolaget Hybrit på att utveckla teknik för fossilfri stålproduktion.

2035 hoppas man vara helt fossilfria vilket skulle innebära en minskning av Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent.

Samtidigt ska alla fossildrivna fordon fasas ut.

I framtiden är det elfordon som gäller.

Målet för Sverige är satt till 100 procent förnybar elproduktion 2040.

Av det ska vindkraft stå för 100 TWh jämfört med 25 TWh idag. Förmodligen kommer det att behövas 200 TWh eftersom enbart hybritsatsningen kommer att kräva 70 TWh utöver Sveriges nuvarande elkonsumtion.

Vi kommer alltså att se en kraftig utbyggnad av vindkraft i hela landet.

Samtidigt som äldre anläggningar behöver förnyas.

Vindparken i Havsnäs stod klar 2010 och var då Sveriges största med 47 verk.

Idag kan samma energimängd produceras med 17 verk som både är effektivare och högre.

Vi har alltså ett stort behov av mer kraft och av olika ämnen som tex vanadium för batteritillverkning.

I ett läge där krav på energi och råvaror plötsligt är akut är det naturligtvis ogörligt med de processer vi har idag när det gäller tillstånd för nya vindkraftparker och gruvor.

Det skulle vara mycket förvånande om regeringen med hänvisning till allmän samhällsnytta inte inom något år tar inför en snabbfil för att godkänna vindkraftparker och nya gruvetableringar.

Antagligen blir det Länsstyrelserna som får uppdrag att sköta processen som kortas ned avsevärt och där möjligheten att överklaga minimeras.

För ska vi klara de uppsatta nationella målen om förnybar energiproduktion kan inte projekt köra fast i åratal i överklaganden och malande på kommunal nivå.

Samma sak när det gäller batterifabrikerna. Varför ska Sverige göra sig beroende av osäkra leveranser av sällsynta metaller som krävs, dessutom i konkurrens med resten av världen?

När vi har möjlighet att utvinna många av ämnena i vårt land?

Vi kommer att få se snabbfiler för att skynda på gruvbrytning och vindkraftetableringar!

Och det kommer att påverka alla jämtar inom några år.

Det kommer att ge arbetstillfällen men också lokal miljöpåverkan.

Något som säkert kommer att ge reaktioner!

Powered by Labrador CMS