Mer pengar till Bergs skolor!

Publicerad

Att skolutredningen nu dragits tillbaka och ersatts med ett generellt sparbeting är en lättnad för de nedläggningshotade skolorna och de kan fokusera på en fortsatt drift.

Den politiska majoriteten i Berg skrev i sitt pressmeddelande att konstruktiva dialoger förts med de inblandade skolorna och vårdnadshavarna. Att ens ifrågasätta Ljungdalsbornas vilja att förändra skolstrukturen i deras område ser vi som häpnande. Ljungdalsborna driver i egen regi ett inflyttningsprojekt tillsammans med Leader och så sent som den 29 april 2019 var vi politiker där på ett liknande dialogmöte för att höra på deras ambitioner. Bilden var kristallklar redan då, RÖR INTE SKOLAN! Vad kan förändras på den tiden?

Vi går nu in i 2021 med en ny stark budget med stora tillskott från staten, ökat antal innevånare samt att stora medel tas också genom uttag av skog och aktieägarutdelning från BTEA. Majoriteten prioriterar att satsa stora summor på utveckling och exploatering bland annat i Klövsjö och i Svenstavik och lägger samtidigt ett generellt sparbeting på 3,5 miljoner på våra barn och ungdomar. Troligtvis kommer det inte stoppa där utan vi kommer även att bära ytterligare kostnader för utökning av förskolan i Myrviken med 2 avdelningar inom kort.

Bergsmoderaterna förordar att vi istället för sparbetinget a`la osthyvelsmodell, tillskjuter de resurser skolledningen kräver via omfördelningar av ramarna så som vårt budgetförslag löd i fullmäktige i november 2020.

https://www.ltz.se/artikel/insandare-m-budget-hade-gett-6-5-miljoner-mer-kronor-till-barn-och-aldre-i-bergs-kommun

Daniel Danielsson (M)

Daniel Hillbom (M)

Bergsmoderaterna

Powered by Labrador CMS