Mer bondförnuft i energipolitiken

Vindkraftens lov som ”snabbt, billigt och grönt” måste kunna debatteras.

Som nyinflyttad till Jämtland från Stockholm kom osökt konflikter upp med vindkraftsindustrin i media, nätverk, möten och vyer.  Började studera. 

Drivet framåt - för vindkraften är ett skattefinansierat snöre - i framsätet.

I baksätet - sitter släktgårdar, kulturplatser, villor, fritidsboende, näringsidkare, renägare, natur och miljö engagerade, storstadsbor - också från utlandet - för att uppleva vackra landskap, ostörd vildmark, norrsken samt hela landets  långsiktiga balans mellan utbud och efterfrågan  på el inte ordentligt genomlyst. 

Ett belgiskt par cyklade från Bryssel ifjol och stannade som volontärer på vår gård, dvs mot mat och logi hjälpte de till med underhåll. De blev fascinerade av att komma från ett land där man alltid ser byggnader och hör civilisationens brus så att de drömde om en egen plats lugnt och vackert beläget. 

Bägge hårt arbetande intensivvårds sköterskor återvände till pandemijobb samt till läkare utan gränser i Kongo före jul. Under tiden här, tittade de nyfiket runt efter något litet eget och hittade till sin egen förvåning en lantbruksfastighet med 3 ha skog och flera byggnader för en högst överkomlig summa. 

Det var mycket viktigt för dem att inte ha vindkraft i närheten som i hemlandet. Cyklarna står fortfarande kvar i min lada och de ser fram emot att vinterbona, dra in vatten och avlopp och bosätta sig här med underbara grannar.

Kan till lägga  att genom volontärerbjudande kom också ett schweiziskt par i sin egenbyggda husbil för 3 år sedan och äger nu den då förfallna campingplatsen i Messeleforsen. Ytterligare ett tyskt par fick arbete och bor nu också permanent.

Många fler kan vi läsa i denna oberoende tidning som jag nu är prenumerant på. 

En dröm som förstörts, är bankmannen Alexaande Pohl från London City, som syftade till en större investering i naturturism som går om intet.

Kontakten med en tysk permakulturodlare och filmare resulterade i  en dokumentär om ett projekt som lyfter många okända och mörka frågor. 

You tubeHeadwind 21” som hyllar vår natur är en David - Goliat kamp

för byn, landskapet och kvaliteterna med svensk omhuldad natur. 

Främst måste det ju handla om människors hälsa. kroppslig och psykisk. Allt fler vittnar om sina problem/förtvivlan/ekonomi med inkräktande vindkraftsindustri.

Undantaget markägaren med arrenden, kärnkraftsmotståndare och andra.

Sverige liksom i många länder ignorerar/feltolkas lagarna i respekten och skyddet av hälsa, miljö och säkerhet enl. FN och EU:s rättigheter, konventioner.

I andra hand är oron för naturen där vindkraftsindustrin med brutal framfart skapar breda vägar, uppställningsplatser, kabelgravar, kraftledningar, bergtäkter växer ett spindelnät över landet som ödelägger och stör känd och okänd sammansatt känslig ekologi i mark, på mark och i lufthavet. Drivor av rapporter.

I tredje hand överlevnaden, varningar från viktiga industriledare, viktiga exportföretag, producenter av varor och tjänster som visar oro för ekonomi, konkurrens, investeringar och anställningar med prisdrivande obalanser. 

Vindkraftens lov som ”snabbt, billigt och grönt” måste kunna debatteras.

Snabbt? Långa nödvändiga processer av allt större och arealkrävande system på land och till havs, visar en desperat klimatminister, där demokratin och kommuners VETO urholkas (eller tas bort?) med  statlig - kommunal bestickning  i ett nötskal: “Vi säljer inte ut fisket för en simhall”  men värre synes vara motsättningen till självbilden av Sverige som humanitär och miljömässig stormakt. 

Billigt och grönt?  En erfaren vetenskaplig icke politiserad expertis och journalism visar på bristerna, riskerna och totalkostnad för hela det oplanerbara systemet med “stålskogarna”.  De ska ersättas vart 20- 25:e år med återställning eller förnyas med med nytt osäkert/dyrt råmaterial från gruvor i auktoritära länder med aggressiv geopolitik/handelskrig/egna behov. 

Styrkan med 95% fossilfritt planerbart energisystem var Sverige i världsklass.

Slutförvaring av kärnbränsle i djupt kvartsrik orörlig berggrund och som

kan bli tillgänglig för återvinning, som tillämpas redan, eller framtida destruktion med laser där projekt pågår med Nobelpristagare (från 100.000 år till 30 minuter).

Sol och vind hinner inte i kapp lokalt eller globalt dvs kärnkraft måste in enl IPCC

Olika typer av självsläckande reaktorer är redan i gång. klartecken, pilotprojekt, certifieringsprocesser pågår i 20 projekt. Rolls Royce levererar sin första i UK

2030. Förebild är USAs militär med erfarenhet av över 600 reaktorer. I Alaska ersätts kolkraft med en mobil reaktor som försörjer flygbas och samhälle. 

Svagheterna är politisk kortsiktig bias och skrämsel med rötteri Romklubben, oljeindustrins propaganda mot kärnkraft och atombomber i USA som fortplantat sig till en stark lobby i uppriktiga miljöorganisationer, sålda på förnyelsebar energi. 

Märkligt hur styrande förletts till (korrupta) internationella affärer/ägare. Svenska skattebetalare ska inte rumphuggas med mer import av olja, kol, gas  pga vindkraftens variabilitet med okända kostnader för lagring. 

Är vindkraft rätt med behov av balans, reserv, lagring, förluster, arealbehov och kort livslängd 25 år och oklar återställning och återvinning? 

Med Parisavtalet är MÅLET med noll netto CO2 2045 och med EU medlemmars / skattebetalare bidrar till enorm miljöfond som med taxonomi riskerar felsatsning med mycket stora pengar - inbjuder till korruption på många nivåer.

Orolig optimist 

Torbjörn Sjödin

Powered by Labrador CMS