Matavfallsinsamling - mycket ska man se och höra!

Det har tagit en tid att smälta vad som stod i ÖP 13:e december angående matavfall. Saknar dagens folkvalda vanligt sunt förnuft? Saknar de alla tankar angående rimligheten i det de föreslår?

Det är inte det, att matavfallet ska samlas in, utan inom vilka områden. Vi inom tätorter som Östersund, Krokom, Brunflo, Strömsund med flera orter, är det praktiskt att genomföra det på ekonomiskt hållbart sätt. Men ute på bondlandet, glesbygden hur har de tänkt?

Är alla våra så kallade folkvalda helt okunniga om livet på en lantgård?

Vi skärskådar vissa uppgifter i artikeln.

Lagstiftning 2023. 75% av biologiskt avfall ska separeras och återvinnas? Kommunerna ska börja erbjuda matavfallsinsamling. Vad innebär ”börja erbjuda”? Får jag ett erbjudande kan jag väl säga nej till det? Annars är det inget erbjudande, utan tvång!

Insamlingen ska ske i hela länet, för att fraktas till Gräfsåsen i Östersund. Insamlingen ska ske på ett sätt som ger klimatnytta! Klimatnytta på transporter ca 20 mil från Funäsdalen, eller ca 25 mil från Gäddede, ca 10 mil från Hammarstrand och ca 16 till Storlien. Detta är bara raka vägen, transporten ska stanna både här och där, göra krokar för att nå till alla. Hur många körda mil blir det per runda? Var är klimatnyttan?

Vill nu våra folkvalda vara vänliga och förklara hur insamling av matavfall på gles landsbygd med långa avstånd kan ge klimatnytta! Vi vet att transporterna fram till förhoppningsvis 2030 sker med dieselbilar, därefter förhoppningsvis med el-lastbilar.

Detta system har inget med klimatnytta att göra. Var finns den seriösa forskningsrapporten som säger att dagens system påverkar klimatet? Detta är ett fantasifoster, som skapats av människor långt från verkligheten.

O HED Östersund

Powered by Labrador CMS