Markägare måste få ersättning för att skydda fjällnära skog

Mp: Trots ett ökat intresse från markägare ligger skydd av skog på rekordlåga nivåer, larmar Skogsstyrelsen.

I veckan meddelade Sveaskog och Naturvårdsverket att 100 000 hektar fjällnära skog ska ges ett formellt skydd. En direkt konsekvens av Miljöpartiets arbete i regering och en glimt av ljus i ett annars becksvart naturpolitiskt mörker. Men nu gäller att inte låta sig bländas och tappa mörkerseendet — majoriteten av den ovärderliga fjällnära skogen står fortsatt utan skydd.

Trots ett ökat intresse från markägare ligger skydd av skog på rekordlåga nivåer, larmar Skogsstyrelsen. Anledningen är att det i regeringens budget saknas pengar för ersätta de markägare som vill skydda skog. Idag avverkas unik natur i en snabbare takt än den skyddas. I Jämtland förväntas dessa skogar vara borta inom 10-15 år om ingenting görs.

I regering såg Miljöpartiet till att Skogsutredningen fick i uppdrag att föreslå åtgärder för att värna skogens biologiska mångfald. Utredningen svarade med förslaget att i ett fjällskogspaket satsa 14 miljarder för att bevara det 100 mil långa skogsbälte som beskrivs som ett Sveriges Amazonas. Alla markägare med skog i området skulle på ett enkelt sätt kunna få ersättning för att bevara naturvärden och skydda sin skog.

Fjällskogspaketet i sin helhet föll när Centerpartiet lät den SD-förhandlade högerbudgeten vinna i riksdagens omröstning. Pengarna för att bevara skogen och ersätta markägare försvann i en knapptryckning. De delar av paketet som överlevde var bland annat att delar av den statligt ägda fjällnära skogen skulle skyddas.

Nog låter 100 000 hektar som mycket, men Sveaskogs besked innebär egentligen att enbart en tiondel av Sveriges Amazonas skyddas. Skogsutredningen pekade ut 500 000 hektar produktiv skogsmark som helt avgörande för att bevara den unika fjällnaturen. Av de 100 000 hektar som Sveaskog nu skyddar är enbart 48 000 produktiv skogsmark, det vill säga skog som skulle komma i fråga för skogsbruk. Resten är myrar, fjällbjörkskogar och annan lågproduktiv mark.

Till detta kommer även statlig fjällnära skog i Fastighetsverkets ägo att skyddas. Ytterligare en pusselbit, men långt ifrån tillräckligt. För kvar står fortfarande över 70 procent av Sveriges Amazonas utan skydd.

Kvar står alla de markägare som i praktiken tvingas välja mellan att avverka sin del av detta ovärderliga arv eller gå miste om de pengar en avverkning skulle ge, när ingen ersättning för skydd finns att få.

Vi kräver följande:

  • Regeringen måste höja anslagen för att ersätta markägare som vill spara värdefull skog och ser till att Sverige skyddar alla kvarvarande fjällskogar och gammelskogar 

  • All statlig skog ska brukas med skonsamma och hyggesfria metoder

  • Inför ett omställningsstöd till privata markägare som vill ställa om till hyggesfritt skogsbruk

Elin Söderberg (MP), talesperson landsbygd och klimat

Conny Wahlström (MP), gruppledare region Jämtland Härjedalen

Powered by Labrador CMS