Makten för maktens egen skull?

M: Det enda den nya politiska ledningen kunnat enats om hittills är att de inte vill ha några fler människor som väljer att starta hälsocentraler.

Att ha makt för maktens skull eller att använda makten för att förbättra samhället är det som skiljer politiska ledningar åt. Det är anmärkningsvärt att den nya politiska ledningen för Region Jämtland Härjedalen inte klarar av att presentera en gemensam politisk riktning för sjukvården och den regionala utvecklingen i länet.

Efter valet meddelade Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet att de skulle styra tillsammans. De kunde dock inte berätta hur de tänkte lösa de problem som vi står inför utan lovade då att återkomma i februari i år. Nu är det regionfullmäktige och tyvärr kommer vi inte heller då få veta vilken politik de tänker sig utan nu är beskedet att de ska återkomma i april.

Det enda den nya politiska ledningen kunnat enats om hittills är att de inte vill ha några fler människor som väljer att starta hälsocentraler, inga fler tandläkare som tar hand om barn eller fler fotvårdare som driver egna företag. Men vad vill Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i övrigt? Vi fick inte veta det efter valet, vi får inte veta något nu i februari och om vi får veta något i april återstår att se.

Vi i Moderaterna och Centerpartiet vill fortsätta att kapa vårdköerna, fortsätta satsa på vår personal, fortsätta skapa fler arbetstillfällen, fortsätta skapa fler arbetsgivare, fortsätta arbetet för att förbättra vår infrastruktur och fortsätta utveckla förutsättningarna för civilsamhället och kulturen!

Robert Hamberg (M), Magnus Rönnerfjäll (C), Elise Ryder Wikén (M), Christine Persson (C), Jennie Klaesson (M), Jörgen Larsson (C)

Powered by Labrador CMS