Magdalena – KILL YOUR DARLINGS

Nu är tid att säga: Det behövs inga skattehöjningar för att finansiera vår välfärd och framtid.

Nu måste det bli slut med tjafsandet om vi har råd eller inte med klimat, flyktingar, försvar och välfärd. Våra politiker försöker svara på fel fråga. Det är dags att bestämma vilket samhälle vi vill ha.

Tänk om politiken när det gäller bredband och telefoni först bestämt att alla ska ha och sedan bestämt hur det skulle lösas.
I stället har man låtit bygga ut där ”marknaden” kunnat tjäna mest med pengar och då blir gles- och landsbygd långt efter och många utan. Staten har skänkt massor med miljoner till privata företag men som ändå inte gjort det som skulle behövas.

Vi äger fortfarande Telia. Ålägg Telia att förse resten av landet med det bredband som lovats. Betala genom att avstå från ett (1) års vinstutdelning. Besluta att detta ska vara genomfört till julen 2023.
DET ÄR ATT VILJA!

Nu ska det tjafsas om vem som ska betala den ökade försvarsförmågan. Det talas då om ubåtar, flyg och trupp. Men det folkliga försvaret talas det mindre om. Hur mycket ska Ukrainarna som flyr hit kosta oss undrar politikerna. Hur mycket har vi satsat på de tidigare kriserna?

Finanskrisen 2008. Satsning 600 MILJARDER 60.000/individ

Flyktingkrisen 2015 Satsning 400 MILJARDER 40.000/individ

Pandemin 2020 Satsning 1.000 MILJARDER 100.000/individ

Var det någon som hörde något om att höja skatterna då? Nej! Det behövs nämligen inte. Varför inte det? Har vi samlat i ladorna? Nej ladorna är lika tomma nu som för 30 år sedan och 9 finansministrar.

Staten har ju inte satsat på vad vi människor vill ha och behöver. Det är dags för det. Vem skapar våra pengar? Jo affärsbankerna skapar 98 % och staten 2 %! Bankerna kostade oss 600 MILJARDER när de inte klarade av marknaden. Ska vi låta detta vansinne fortsätta?

Nej.
Återta kontrollen över skapandet av våra pengar. En demokratisk och transparant myndighet som Riksbanken ges rätten att skapa pengar så de arbetar i allas vårt intresse i stället för att gynna ett litet fåtals. Då slipper vi rädda bankerna eller vara rädda för vad de gör. Sveriges ekonomi är inte som en familjs eller en kommuns. Sverige har en egen valuta. Använd den för att skapa ett samhälle som de flesta av oss vill ha.

Ta Laxå som exempel på en kommun som tog emot väldigt många flyktingar 2015. Har de gått i konkurs?
Nej de har en mycket bättre ekonomi i kommunen idag än någonsin.

Det är inte pengar som är problemet. Dom skapar vi i den omfattning vi vill. Det är de reella resurserna som det kan stranda på. Vi kan tillföra regionerna hur mycket pengar som helst för att de ska vaccinera befolkningen.

Men finns det inte medicinsk personal med behörighet att göra det så spelar pengarna ingen roll. Så ligger det till med allt som staten satsar på.

Vi ska ha en ny klimatpolitik. Då frågar Greta: När ska vi ha den? Och alla ungdomar svarar: NU NU NU! Satsar vi 200 MILJARDER på en Ny Klimatpolitik så får vi bättre tågkommunikationer, ett system för att lagra sol- och vindel till när de behövs.

Vi kan betala skogsägarna för att de bevarar skogen som då gör CO2-nytta och vi kan satsa på ett ekojordbruk som gör oss mer självförsörjande.

Sören Monvall, Samhällsdebattör

Powered by Labrador CMS