M vill se en verklig reform av strandskyddet

I en artikel anklagar ett antal centerpartistiska politiker Moderaterna för att sätta partitaktik framför länets väl i frågan om strandskyddet. Inget kunde vara mer felaktigt.

Moderaterna vill se en verklig reform, inte den dåliga kompromiss som C, MP och S presenterat. Moderaterna har länge förespråkat en genomgående reformering av strandskyddet.

Den skulle omfatta att avskaffa det generella strandskyddet så att kommunerna får frihet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla. De ska också kunna häva strandskydd de tidigare beslutat om, och Länsstyrelsernas överprövningsrätt i plan- och bygglagen ska avskaffas.


Vi vill också se fler dispensskäl och större möjligheter till intresseavvägningar, och ett stärkt egendomsskydd genom kompensation till markägare för värdeminskning som strandskyddet kan medföra i vissa fall.

Grunden till våra förslag är vår uppfattning att kommunerna, med sin lokalkännedom, är bättre lämpade att på ett ansvarsfullt sätt göra avvägningar mellan behovet av mark för byggande, skydd av naturmiljöer och fri tillgång till vattendrag. Denna möjlighet bör öka, snarare än minska.

Det Moderaterna föreslår är en verklig reform av strandskyddet, inte en kompromiss mellan partier – Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna – som i grunden inte vill samma sak. De förslag till förändringar som de nu förhandlat fram är inte så långtgående som man vill låta påskina. Sammantaget innebär förslagen att strandskyddet endast kommer att kunna hävas om intresset för att bygga i området är lågt och därmed behovet av ett hävt strandskydd litet.

Möjligheterna att utveckla områden i attraktiva lägen minskar, och tillgången till och användandet av våra stränder försvåras genom att det blir svårare att anlägga bryggor och vägar ned till stränderna. Länsstyrelsens roll och veto i strandskyddsfrågor stärks dessutom.

I praktiken skärps strandskyddet i mycket stora delar av landet.
Centerpartiet hade under den gångna mandatperioden kunna söka ett samarbete med likasinnade parter i frågan om strandskyddet, men valde istället att låsa sig till förhandlingar med Miljöpartiet.
Resultatet blev därefter.


Saila Quicklund Riksdagsledamot (M). Elise Ryder Wikén Regionråd (M) Johan Loock Bräcke kommun ( M) Daniel Hillbom Bergs kommun (M) Simon Högberg Strömsunds kommun (M) Johan Fredholm Härjedalen ( M) Gabrielle Nyberg Åre kommun ( M) Carl- Oscar Franzon Krokoms kommun ( M) Maud Herkules Ragunda kommun ( M)

Powered by Labrador CMS