M: Ge oss faktakontroll av underlaget för beslutet om Fjällglimten

Vi vill påpeka att tillit och korrekt fakta inte är samma sak, eftersom människor kan göra misstag även oavsiktligt.

Den 15 februari tog vi upp frågan om oklarheter i underlaget som användes som grund för beslutet att stänga Fjällglimten, vid ett möte med vård och socialnämnden. Vi begärde en redogörelse, en faktakontroll av uppgifterna och att beslutet skulle skjutas upp tills detta arbete var klart.

Tyvärr valde majoriteten att avslå vårt begärda arbete med hänvisning till att de har full tillit till tjänstemannen. Men vi vill påpeka att tillit och korrekt fakta inte är samma sak, eftersom människor kan göra misstag även oavsiktligt.

Med tanke på de äldre som kommer att påverkas av beslutet och politikers ansvar att fatta beslut baserat på korrekta uppgifter, uppmanar vi fortfarande att frågan hanteras med den respekt som befolkningen förtjänar.

Anna-Lena Zackrisson Bergspartiet

Daniel Danielsson Moderaterna

Powered by Labrador CMS