M: Flytta upp Vikebos förskola till Valsjöbyn

Det har tyvärr blivit många turer fram och tillbaka i två års tid på frågan om Valsjöbyns skola ska få vara kvar eller läggas ner. I samband med det har det också varit oroligt för Rötvikens förskola. Allt hänger ihop….

Något som det flesta av oss nog håller med om är att en samordning mellan förskolan och skolan i Hotagsområdet är nödvändig. Samordningsvinsterna gällande mat, städ och personal är mycket stora och betydande. Sen får vi inte glömma dom mjuka aspekterna som bättre fördelning av utbildad personal där lärarna får kollegor och kan utbyta information/ta hjälp av varandra. Men även där barnen får en bättre chans till ett bättre socialt utvecklande med fler klasskompisar. Allt detta bidrar till en förbättring och utveckling av skolgången i rätt riktning. Sen får vi inte glömma vilken otroligt vacker och naturvänlig miljö det är i Valsjöbyn med stora möjligheter till skidåkning, skridskoåkning etc.

Barn- och Utbildningsnämnden tog för 2 år beslutet att flytta förskolans verksamhet till skolan i Valsjöbyn. Vi ansåg att både skolan samt förskolans verksamheter skulle kunna drivas mer ekonomiskt med samordning och besparing av hyreskostnad då Vikebo har en extern hyresvärd.

Tyvärr blev det beslutet överklagat med inhibition vilket innebar att vi inte fick verkställa det beslutet. Under tiden kom det ett nytt förlag på bordet vilket var att det skulle byggas en nu kombinerad skol/förskola i Rötviken.

Efter en mindre form av en medborgardialog beslöts det att alla var överens om en ny förskola/skola i Rötviken. Efter en tid kom det dock fram att Valsjöbyns medborgare inte höll med om att det var det bästa alternativet, att dom inte hade fått vara med i den demokratiska processen på rätt sätt.

I och med detta tycker Moderaterna i Krokom att vi beslutar som vi gjorde för två år sedan. Flyttar upp Vikebos förskola till Valsjöbyn så att vi kan samordna flera delar. Sen uppdrar vi till kommunen att göra en riktig utredning gällande skol- och förskolesituationen i Hotagen. Då detta kommer att ta flera år, anser vi att det här är den bästa lösningen just nu.

Jannike Hillding (M)

Ordf Barn- och Utbildningsnämnden

Stina Kimselius

Ledamot Barn- och Utbildningsnämnden

Carl-Oscar Franzon

Ersättare Barn- och Utbildningsnämnden

Powered by Labrador CMS